Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bilaga 2. Aktgenomgång

I granskningen har vi gått igenom följande antal reducerade kostnadsräkningar vid Migrationsverket, Polismyndigheten och vid en migrationsdomstol.

Tabell 4 Antal genomgångna reducerade kostnadsräkningar för respektive granskningsobjekt

Granskningsobjekt

Antal reducerade kostnadsräkningar

Polismyndigheten

27

Migrationsverket

20

En migrationsdomstol

24

Resultatet från aktgenomgången ska inte tolkas som representativt för hur granskningsobjekten generellt hanterar kostnadsräkningar. Vi har enbart tittat på kostnadsräkningar från en av fem migrationsdomstolar (inklusive Migrationsöverdomstolen). Det vi lyfter i granskningen gäller inte nödvändigtvis för samtliga beslut om kostnadsräkningar vid den domstolen, övriga migrationsdomstolar eller vid förvaltningsmyndigheterna.

Uppdaterad: 02 juni 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?