Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bilaga 1. Bedömningskriterier och betygsnivåer

Delfråga 1

A. Beskrivning av samhällsproblemens beskaffenhet och omfattning

 • Betyg 1: Beskrivning saknas eller är rudimentär
 • Betyg 2: Beskrivs översiktligt utan referens till data eller litteratur
 • Betyg 3: Beskrivs tydligt med begränsad referens till data eller litteratur
 • Betyg 4: Beskrivs grundligt med ordentlig referens till data eller litteratur

B. Utpekas någon tydlig målgrupp?

 • Betyg 1: Beskrivning saknas eller är rudimentär
 • Betyg 2: Beskrivs översiktligt
 • Betyg 3: Beskrivs tydligt men utan stöd av data
 • Betyg 4: Beskriver målgrupper med stöd av data

C. Finns ett kontrafaktiskt scenario beskrivet i konsekvensanalysen?

 • Betyg 1: Beskrivning saknas eller är rudimentär
 • Betyg 2: Beskriver framtida utveckling översiktligt
 • Betyg 3: Beskriver framtida utveckling tydligt i kvalitativa termer
 • Betyg 4: Beskriver framtida utveckling i kvantitativa termer (kostnad/effekt)

D. Beskrivs andra alternativ för att komma till rätta med problemet?

 • Betyg 1: Beskrivning saknas eller är rudimentärt
 • Betyg 2: Alternativ nämns översiktligt
 • Betyg 3: Alternativ beskrivs men avfärdas utan närmare analys
 • Betyg 4: Alternativ analyseras avseende för- och nackdelar

E. Konsekvensanalysens omfattning och beskaffenhet

 • Betyg 1: Beskrivning saknas eller är rudimentärt
 • Betyg 2: Identifierar de sektorer eller grupper som påverkas av reformen
 • Betyg 3: Beskrivning av sektorer eller grupper som påverkas i kvalitativa termer
 • Betyg 4: Beskrivning av sektorer eller grupper som påverkas i kvantitativa termer

F. Finns en känslighetsanalys?

 • Betyg 1: Beskrivning saknas eller är rudimentärt
 • Betyg 2: Beskrivningen identifierar relevanta variabler
 • Betyg 3: Beskrivningen innehåller kvalitativ analys av relevanta variabler
 • Betyg 4: Beskrivningen innehåller kvantitativ analys av relevanta variabler

G. Diskuteras reformens påverkan på andra offentliga system?

 • Betyg 1: Beskrivning saknas eller är rudimentärt
 • Betyg 2: Identifierar andra relevanta system som påverkas
 • Betyg 3: Kvalitativ analys av hur andra relevanta system påverkas
 • Betyg 4: Kvantitativ analys av hur andra relevanta system påverkas

H. Beskrivning av mål och/eller förväntade effekter

 • Betyg 1: Beskrivningen är allmänt hållen utan precisering
 • Betyg 2: Beskrivning av mål och effekter på ett övergripande plan
 • Betyg 3: Kvalitativ beskrivning av mål och effekter nedbrutna på grupper/sektorer
 • Betyg 4: Kvantitativ beskrivning av mål och effekter nedbrutna på grupper/sektorer

I. Beskrivning av beräknade kostnader

 • Betyg 1: Beskrivning saknas eller är rudimentär
 • Betyg 2: Beskrivning av statens kostnader i budgettermer på kort sikt (3 år)
 • Betyg 3: Som betyg 2 men även andra relevanta aktörers kostnader på kort sikt
 • Betyg 4: Som betyg 3 men även en beskrivning av reformens långsiktiga kostnader för offentligsektor

Delfråga 3

J. Reformens effekter enligt utvärdering

 • Betyg 1: Klart svagare effekt än väntat och/eller oväntade sidoeffekter
 • Betyg 2: Svagare effekt än väntat
 • Betyg 3: Förväntad effekt men oväntade bieffekter
 • Betyg 4: Förväntad effekt

K. Reformens kostnader efter ca 3 år enligt utvärdering

 • Betyg 1: Har ej/kan ej uppskattas
 • Betyg 2: Betydligt högre/lägre än beräknat (avvikelse på 25 procent eller mer)
 • Betyg 3: Något högre/lägre än beräknat (avvikelse på 11–25 procent)
 • Betyg 4: Var i linje med de beräknade

L. Reformens kostnader efter mer än 5 år

 • Betyg 1: Har ej/kan ej uppskattas
 • Betyg 2: Betydligt högre/lägre än beräknat (avvikelse på 25 procent eller mer)
 • Betyg 3: Något högre/lägre än beräknat (avvikelse på 11–25 procent)
 • Betyg 4: Var i linje med de beräknade

Uppdaterad: 07 juni 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?