Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bilaga 1. Anslag som täcks av granskningen

Bilagan innehåller en sammanställning av relevanta anslag 2018–2022 från regleringsbreven. Diagram 8 visar summan av anslag 1:10, 1:20 och 2:2 per år 2018–2022. Totalen har ökat från 279 miljoner kronor 2018 till 877 miljoner 2022.

Diagram 8 Summering av anslag 1:10, 1:20 och 2:2

Källa: Sammanställning från SMHI:s, MSB:s och SGI:s regleringsbrev för budgetåren 2018–2022.


Tabell 2 Anslag 1:10 Klimatanpassning (miljoner kronor)

AP

Disponeras av

2018

2019

2020

2021

2022

ap.2

SGI

23,5

27,5

32,5

28

33

ap.1

MSB

15,5

15,5

21,5

13,5

15,5

ap.5

SMHI

73

65,8

38,5

34,5

56,5

ap.7

Länsstyrelsen

30

30

31,5

42

35

ap.8

SGI (Göta älv)

62

97
ap.3

Lantmäteriet

10

10
Källa: SMHI:s regleringsbrev för budgetåren 2018–2022.

SMHI, MSB och SGI ska återrapportera i sina årsredovisningar hur de använt medel från detta anslag samt vilka effekter insatserna lett till.

Tabell 3 Anslag 1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv (miljoner kronor)

AP

Disponeras av

2018

2019

2020

2021

2022

ap.1

SGI64

215

215

Källa: SGI:s regleringsbrev för budgetåren 2018–2022.

Tabell 4 Anslag 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor (miljoner kronor)

AP

Disponeras av

2018

2019

2020

2021

2022

ap.2

MSB

75

130

75

25

522

Källa: MSB:s regleringsbrev för budgetåren 2018–2022.

Förvaltningsanslag

Vissa av myndigheterna använder också medel från sina respektive förvaltningsanslag för arbete med klimatanpassning. Till exempel Boverket och SGU har inte något särskilt anslag för sitt klimatanpassningsarbete utan använder förvaltningsanslaget.

Uppdaterad: 20 december 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?