Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Ordlista

Bekämpningsåtgärd
Används i rapporten för att beskriva en åtgärd mot en förekomst av en invasiv främmande art som syftar till att bekämpa arten. Målet kan vara att utrota, att innesluta eller att begränsa förekomsten.

EU‑förteckningen
Används i rapporten angående förteckning av arter som regleras enligt EU‑förordningen om invasiva främmande arter. Benämns i den svenska förordningen (2018:1939) om invasiva främmande arter som unionsförteckningen.

EU‑listad art
En art som finns på EU‑förteckningen, se ovan.

Hanteringsåtgärd
Ska vidtas för arter med stor spridning, kan vara åtgärder för utrotning, populationsbegränsning eller inneslutning av en population av en invasiv främmande art. Hanteringsåtgärderna kan skilja sig mellan olika områden, som då kallas hanteringsområden.

Hanteringsprogram
För arter med stor spridning ska ansvariga myndigheter redovisa beslutade hanteringsåtgärder (se ovan) i ett hanteringsprogram.

Insatser
Används i rapporten för att beskriva en myndighets arbete med invasiva främmande arter. Insatser kan till exempel vara att genomföra bekämpningsåtgärder, tillsyn, information, vägledning eller andra uppgifter.

Invasiv främmande art
En främmande art vars introduktion eller spridning har konstaterats hota eller negativt inverka på biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster.

Miljöövervakning
Systematisk periodisk uppföljning av tillståndet för en art, naturtyp eller liknande.

Nationell förteckning
Förteckning av invasiva främmande arter som bedöms vara ett problem i Sverige och som inte finns med på EU‑förteckningen.

Riskklassificering
Bedömning av ett större antal främmande arters ekologiska påverkan och invasionspotential, som används för att klassificera vilka arter som utgör störst hot mot ekologiska värden.

Riskbedömning
Bedömning av invasiva främmande arters påverkan på miljö, ekonomi och hälsa, görs inför beslut om hanteringsåtgärder och förslag på arter till nationell förteckning.

Övervakningssystem
Ska fastställa förekomst och utbredning av invasiva främmande arter, medge snabb upptäckt av nya arter samt övervaka åtgärders genomförande och effektivitet.

Uppdaterad: 23 maj 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?