Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bilaga 3. Principer för styrning av statliga bidrag till det civila samhällets organisationer

Enligt regeringens proposition om civilsamhället bör följande principer gälla för styrningen av de statliga bidragen till det civila samhällets organisationer:[250]

  • Bidragssystemen bör kunna variera och anpassas efter olika verksamhetsområdens behov, och därmed även se olika ut, men en enhetlig terminologi i bidragssystemen bör eftersträvas.
  • Bidragsnivåerna bör följas upp regelbundet i syfte att eftersträva att andelen organisationsbidrag och liknande generella bidrag ökar i förhållande till mer detaljstyrda bidrag, såsom projekt- och verksamhetsbidrag, inom respektive bidragssystem. Det bör dock finnas utrymme för flexibilitet med hänsyn till varje bidragssystems och områdes karaktär.
  • De större och mer permanenta bidragen till det civila samhällets organisationer bör normalt grundas på förordningar.
  • Övergripande syfte bör anges för alla bidrag till det civila samhällets organisationer.
  • Mätbara mål bör finnas för alla bidrag med undantag för organisationsbidragen, för vilka målen inte i lika hög grad är mätbara.
  • Bedömningar av resultat och effekter ska göras för alla bidrag med undantag för organisationsbidragen, där mer övergripande utvärderingar i stället bör genomföras.
  • Krav på god ekonomisk redovisning ska ställas på alla bidragsmottagande organisationer.
  • Återrapporteringskraven kan variera beroende på bidragsform.
  • Oberoende utvärderingar bör genomföras för alla bidrags- och ersättningssystem.
  • [250] Prop. 2009/10:55, s. 138.

Uppdaterad: 20 april 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?