Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Åtgärder med anledning av granskningsrapporten om avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag

Riksdagen har mottagit skrivelsen från regeringen med anledning av granskningsrapporten Avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag – en reform som kostar mer än den smakar (RiR 2017:35).

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar med anledning av Riksrevisionens iaktagelser och Åtgärder med anledning av granskningsrapporten omrekommendationer.

Läs mer

Skrivelsen på regeringens webbplats

Avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag – en reform som kostar mer än den smakar (RiR 2017:35)

Uppdaterad: 12 april 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection