Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Institutet för rymdfysik 2005

Den här revisionsberättelsen har lämnats med ”invändning”. Revisionsberättelser med invändning lämnades fram till och med 2010. En invändning innebär att Riksrevisionen bedömt att årsredovisningen innehåller ett väsentligt fel och därmed inte ger en rättvisande bild. Detta kan bero på felaktig eller utebliven information som kan leda till att en beslutsfattare riskerar att fatta felaktiga beslut baserat på informationen i årsredovisningen.

Uppdaterad: 08 januari 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection