Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), rutiner och intern styrning och kontroll 2017

Fortes uppgift är att främja och stödja grundforskning och behovsstyrd forskning på arbetslivsområdet samt inom social- och folkhälsovetenskap. Som ett led i granskningen av Fortes årsredovisning har Riksrevisionen identifierat brister som vi bedömt bör komma till myndighetsledningens kännedom. I rapporten uppmärksammar vi ledningen på brister som avser löpande uppföljning av pågående forskningsprojekt.

Uppdaterad: 27 februari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?