Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, handläggning av challenge funds med mera 2017

I granskningen av Sidas årsredovisning har Riksrevisionen gjort iakttagelser som vi bedömer bör komma till myndighetsledningens kännedom. För att uppmuntra nya idéer och innovationer inom utvecklingssamarbetet ger Sida olika aktörer möjlighet att tävla om finansiering från så kallade challenge funds. Sida behöver förtydliga sina interna riktlinjer vid handläggning av sådana biståndsinsatser och det behöver vara tydligt vilka frågor som är särskilt viktiga att beakta, bland annat för att Sida inte ska riskera att lägga över förvaltningsuppgifter på annan part. I rapporten uppmärksammas även ett antal frågor kopplade till Sidas uppgift att redovisa ekonomiska åtaganden för Regeringskansliets räkning. Rapporten tar också upp värderingsprinciper för utlåning, kvalitetssäkring av Sidas garantier för u-krediter samt redovisning och värdering av fordringar när bistånd ska återbetalas.

Uppdaterad: 09 maj 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?