Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksarkivets årsredovisning, 2019

Riksrevisionen har lämnat uttalanden med reservation i revisionsberättelsen. Reservationerna beror på två iakttagelser:

  • Riksarkivet redovisar inte balansposten räntekontokredit i Riksgäldskontoret i årsredovisningen. Räntekontokrediten är utnyttjad med 60 116 tusen kronor på balansdagen.
  • Riksarkivet redovisar ett ackumulerat underskott för avgiftsområdet digitaliseringstjänster med det ekonomiska målet full kostnadstäckning. Underskottet uppgår till -23,9 miljoner kronor på balansdagen.

Den här revisionsrapporten lämnar Riksrevisionen som ett led i granskningen av myndighetens årsredovisning

Läs mer

Årlig revision (metoder)

Uppdaterad: 14 maj 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?