Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens kulturråd överskridande av befogenhet, löneförmån, 2020

Generaldirektören för Statens kulturråd har fått ett årskort på SJ, som får användas till resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Detta är en löneförmån utöver de förmåner som regeringen beslutat om.

Riksrevisionen bedömer att Statens kulturråd inte har rätt att ändra generaldirektörens anställningsvillkor och rekommenderar Statens kulturråd att vidta åtgärder som säkerställer att generaldirektören bara får ersättning i enlighet med regeringens villkor. Efter att Riksrevisionen uppmärksammat Statens kulturråd på överträdelsen har myndigheten, 11 november 2020, upphävt beslutet att betala för generaldirektörens årskort.

Den här revisionsrapporten lämnar Riksrevisionen som ett led i granskningen av myndighetens årsredovisning

Läs mer

Årlig revision (metoder)

Uppdaterad: 01 december 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?