Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Trafikverkets årsredovisning, 2019

Trafikverket har bemyndiganderamar som uppgår till 207 018 miljoner kronor enligt regleringsbrevet för 2019. Riksrevisionen har i granskningen av Trafikverkets rutiner för redovisning mot bemyndiganden noterat brister i redovisningen. Trafikverket hade i utkast till årsredovisningen beräknat och redovisat vissa utestående åtaganden fel, tillämpat fel redovisningsprincip för beräkning av vissa utestående åtaganden och tillämpat olika principer för beräkning av avtalade villkor om indexjustering.

Den här revisionsrapporten lämnar Riksrevisionen som ett led i granskningen av myndighetens årsredovisning

Läs mer

Årlig revision (metoder)

Uppdaterad: 24 april 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?