Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppsala universitet, avsaknad av hyresavtal, 2019

Uppsala universitet saknar ett gällande hyresavtal för Segerstedthuset sedan sommaren 2017.

Ett genomförandeavtal om ca 700 mnkr och med en löptid på 20 år utan förbehåll för regeringens medgivande upprättades mellan Uppsala universitet och Akademiska Hus AB i september 2014. Universitetet skickade 2015 en hemställan till regeringen om att få teckna ett 20-årigt hyresavtal. Regeringen avslår dock hemställan 2016. Enligt 9 § förordning (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning får universitet och högskolor ingå sådana avtal med en längre löptid än 10 år endast efter regeringens medgivande.

Riksrevisionen rekommenderar Uppsala universitet att så snart som möjligt upprätta ett hyresavtal för Segerstedthuset, antingen ett 10-årigt hyresavtal enligt ovanstående förordning eller ett 20-årigt hyresavtal efter medgivande från regeringen.

Den här revisionsrapporten lämnar Riksrevisionen som ett led i granskningen av myndighetens årsredovisning

Läs mer

Årlig revision (metoder)

Uppdaterad: 22 april 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?