Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksarkivet, brister i uppföljning av avgiftsfinansierad verksamhet, 2020

Riksarkivet har brister i den löpande uppföljningen av sin avgiftsfinansierade verksamhet med det ekonomiska målet upp till full kostnadstäckning. Bristerna har lett till att Riksarkivet överskridit sin anslagskredit.

Riksarkivet har även ett väsentligt ackumulerat underskott i avgiftsfinansierad verksamhet, med krav på full kostnadstäckning. Riksrevisionen bedömer att det är osannolikt att Riksarkivet inom några års sikt kan uppnå det ekonomiska målet full kostnadstäckning.

Den här revisionsrapporten lämnar Riksrevisionen som ett led i granskningen av myndighetens årsredovisning

Läs mer

Årlig revision (metoder)

Uppdaterad: 12 april 2021

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?