Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Trafikverket, brister i rutiner för redovisning av bemyndiganden, 2020

Trafikverket tillämpar olika principer för när lån i Riksgälden redovisas som bemyndiganden, det vill säga ingångna åtaganden där Trafikverket har bundit upp framtida anslagsmedel. Trafikverket har inte heller uppmärksammat väsentliga fel i kvalitetssäkringen av bemyndiganderedovisningen.

Vi bedömer också att Trafikverket behöver se över principerna för redovisning av miljöskulder. Trafikverket ska redovisa en avsättning när det är troligt att ett område kommer att behöva saneras i framtiden. Om det är mindre troligt ska Trafikverket redovisa en ansvarsförbindelse och då är även beloppet som redovisas mer osäkert.

Den här revisionsrapporten lämnar Riksrevisionen som ett led i granskningen av myndighetens årsredovisning

Läs mer

Årlig revision (metoder)

Uppdaterad: 13 maj 2021

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?