Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Exportkreditnämndens årsredovisning, 2021

Exportkreditnämnden (EKN) har bristande principer för hur administrativa intäkter bokförs och har tagit ut administrativa avgifter som ger för höga intäkter i förhållande till det ekonomiska målet för verksamheten. EKN kan därför ha levererat in för höga belopp till staten.

EKN har också separerat redovisningen av den tillfälliga rörelsegarantin för stora företag, från övriga garantier och levererat in överskott till staten först när garantierna löpt ut. Detta har skett utan regeringens formella godkännande. Dock har regeringen i efterhand godkänt EKN:s hantering.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar Exportkreditnämnden att:

  • se över principen för hur de bokför intäkter,
  • se över nivån på avgifterna med beaktande av det ekonomiska målet om full kostnadstäckning,
  • säkerställa att myndigheten hanterar sina garantier i enlighet med regeringens formella styrning.

Den här revisionsrapporten lämnar Riksrevisionen som ett led i granskningen av myndighetens årsredovisning

Läs mer

Årlig revision (metoder)

Uppdaterad: 31 mars 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?