Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Kärnavfallsfonden, brister i rutiner för kvalitetssäkring, 2021

Kärnavfallsfonden har brister i sina rutiner för hur man arbetar fram och kvalitetssäkrar årsredovisningens finansiella delar. Bristerna har lett till att Kärnavfallsfonden redovisar för höga belopp för två poster i balansräkningen i årsredovisningen för 2021 (för posterna övriga kortfristiga fordringar och övriga kortfristiga skulder).

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar Kärnavfallsfonden se över rutinerna för att säkerställa att de upptäcker eventuella fel och brister i de finansiella delarna innan årsredovisningen lämnas till regeringen.

Den här revisionsrapporten lämnar Riksrevisionen som ett led i granskningen av myndighetens årsredovisning

Läs mer

Årlig revision (metoder)

Uppdaterad: 28 juni 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?