Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens historiska museer, brister i hantering av avgiftsfinansierad verksamhet, 2022

Statens historiska museer (SHM) bedriver caféverksamhet på Tumba bruksmuseum. Myndigheten saknar befogenhet att bedriva caféverksamhet och har därför inte heller befogenhet att ta ut avgifter från verksamheten.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar SHM att kontakta regeringen för att få tillåtelse att bedriva och ta ut avgifter för caféverksamheten alternativt anlita ett externt företag som driver caféet.

Den här revisionsrapporten lämnar Riksrevisionen som ett led i granskningen av myndighetens årsredovisning

Läs mer

Årlig revision (metoder)

Uppdaterad: 05 maj 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?