Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisorernas årliga rapport 2011

Riksrevisorernas årliga rapport ger en bild av våra viktigaste iakttagelser från det senaste årets granskningar inom effektivitetsrevisionen och den årliga revisionen.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar.

Om rapporten

Rapporten inleds med en redovisning av våra granskningar inom strategierna Hållbara transfereringar och Effektiv förvaltning. Här sammanställer vi de viktigaste slutsatserna efter att ha gjort ett antal granskningar inom respektive strategi. Detta är ett sätt att presentera de väsentligaste resultaten av arbetet inom en strategi. I andra fall kommer vi att redovisa resultatet i en särskild slutrapport.

Vi presenterar också de viktigaste iakttagelserna från effektivitetsrevisionens rapporter ordnade per riksdagsutskott och några särskilda iakttagelser från vår granskning av myndigheternas årsredovisningar.

Uppdaterad: 29 januari 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection