Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisorns årliga rapport 2024

Riksrevisorn överlämnar varje år en rapport till riksdagen med de viktigaste iakttagelserna från granskningen av effektiviteten i staten och av myndigheternas årsredovisningar. Riksrevisorns samlade bedömning är även i år att det behövs förbättringar på flera områden.

Om riksrevisorns årliga rapport

Riksrevisionen har ett starkt mandat och är en viktig del av riksdagens kontrollmakt som bidrar till förbättringar och demokratisk insyn. Riksrevisorns årliga rapport lämnas till riksdagen varje vår och samlar de viktigaste iakttagelserna i granskningen under det gångna året.

Målet för Riksrevisionen är att göra revision som gör skillnad, i dag och i morgon. Riksrevisionen granskar bland annat den verksamhet som bedrivs av regeringen, statliga myndigheter, statliga bolag och stiftelser. Genom vår grundlagsskyddade, oberoende ställning granskar vi myndigheternas årsredovisningar för att bedöma om redovisningen är tillförlitlig och räkenskaperna är rättvisande samt om ledningens förvaltning följer lagar och regler. Vi granskar också det statliga åtagandet med utgångspunkt i indikationer på problem med hushållning, resursutnyttjande och måluppfyllelse. Vi bedriver vår granskning genom årlig revision och effektivitetsrevision.

Uppdaterad: 05 juni 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?