Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete 2015–2018

Vart fjärde år rapporterar Riksrevisionen till riksdagen om resultatet av sitt internationella utvecklingssamarbete, där utvecklingsländer ges stöd i att utveckla sin kapacitet och förmåga att bedriva revision samt stärka de nationella parlamentens kontrollmakt. I den senaste rapporten, som omfattar åren 2015–2018 redovisas uppnådda resultat, huvudsakligen baserade på externa utvärderingar, men också på egna bedömningar.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om innhållet i rapporten

I rapporten om Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete redovisas resultaten i våra bilaterala och regionala samarbetsprojekt. Därutöver presenteras tre nya bilaterala samarbetsprojekt.

Utvärderingar visar att Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete bidrar till långsiktig kapacitetsutveckling i revisionsmyndigheter i Afrika, Asien, Östeuropa och Västra Balkan. Utvecklingen ligger väl i linje med målet för verksamheten – att bidra till att stärka de nationella revisionsorganens förmåga att bedriva revision i enlighet med internationella standarder. Genom stödet till revisionsmyndigheter i utvecklingsländer bidrar Riksrevisionen till att främja god resursanvändning och effektiv förvaltning vilket är centralt för tillväxt och demokratisk utveckling.

Riksrevisionen har i ökad utsträckning valt att inrikta samarbetet mot revisionsmyndigheter i bräckliga stater. Det värde vi kan tillföra är stort, men inriktningen är samtidigt förenad med ett risktagande.

Uppdaterad: 01 februari 2019

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?