Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisorns förord

I denna rapport redovisar Riksrevisionen resultat och lärdomar från vårt internationella utvecklingssamarbete. Resultaten är alltid en följd av våra samarbetspartners förändringsdriv och hårda arbete. Vår roll är att stödja våra samarbetspartners med vår kunskap och erfarenhet för att främja en långsiktig utveckling av deras organisationer.

Jag är stolt över att kunna säga att vi bidrar till våra samarbetspartners utveckling. Våra utvärderingar visar att kompetenser och processer har stärkts, och därmed har samarbetspartnernas möjlighet att genomföra revision i linje med internationella standarder ökat. Kvaliteten på revisionsrapporterna har, i flera fall, förbättrats och så även rapporternas läsbarhet. Vi ser även en ökad mognadsnivå hos våra samarbetspartners inom områden såsom kommunikation med parlamentet och i hur verksamheten leds. Därmed ökar sannolikheten för att resultaten ska tas om hand och bidra till en utveckling av den statliga verksamheten.

Jag vill också betona att vi från våra samarbetsprojekt får med oss viktig kunskap och metoder in i vår egen organisation och till de forum där vi verkar globalt.

Vår verksamhet bedrivs i linje med riksdagens mål för det internationella utvecklingssamarbetet, och samarbetet bidrar till mål i Agenda 2030. En utgångspunkt för Agenda 2030 är att alla länder ska delta i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Vi prioriterar därför insatser för de minst utvecklade nationernas revisionsmyndigheter, vilka ofta agerar i mycket svåra miljöer. Där kan våra samarbeten bidra till störst mervärde.

Under de senaste åren har vi stärkt resultatstyrningen och utvärderingen av vår verksamhet. Slutsatserna från den för vi vidare in i våra samarbeten och de beskrivs i denna rapport. Jag vill poängtera några iakttagelser från nyligen avslutade utvärderingar som visat sig bidra till våra goda resultat: vårt flexibla och behovsdrivna arbetssätt, vårt fokus på att ge våra samarbetspartner nära och praktiska stöd och vår kombination av att arbeta med både en revisionsmyndighet och en regional grupp av revisionsmyndigheter. Denna kunskap bygger vi vidare på för att fortsätta vara en relevant aktör i det svenska utvecklingssamarbetet.

Helena Lindberg, porträtt.

Helena Lindberg
Riksrevisor

Uppdaterad: 06 oktober 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?