Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e379/1518435470963/RiR_2008_21.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e37d/1518435471144/RiR_2008_20.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e372/1518435471038/Budgetpropositioner,%20utskottsbet%C3%A4nkanden%20och%20s%C3%A4rprepositioner.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e370/1518435470980/RiR_2008_19.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e36a/1518435470944/RiR_2008_18.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e494/1518435491862/RiR_2008_17.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e473/1518435491631/RiR_2008_16.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e486/1518435491920/RiR_2008_15.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e48c/1518435491820/RiR_2008_14.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e479/1518435491579/RiR_2008_13.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e4ce/1518435489622/RiR_2007_25.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e4c8/1518435489133/RiR_2007_24.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e4c6/1518435489260/RiR_2007_23.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e4c4/1518435489292/RiR_2007_22.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e4c0/1518435489169/RiR_2007_21.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e5db/1518435487384/RiR_2007_20.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e4ee/1518435487437/%C3%85rliga%20rapporten%202007.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e5bb/1518435487323/RiR_2007_19.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e5cf/1518435487229/RiR_2007_18.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e5ad/1518435486930/RiR_2007_17.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e598/1518435488847/RiR_2007_16.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e5b4/1518435487028/Almi_f%C3%B6retagsparner_AB_och_samh%C3%A4llsuppdrager_bilaga.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b30236/1518435472353/Anpassad_12_7_Infrastrukturplanering.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b30237/1518435472336/Forsknings%C3%B6versikt.Potential%20f%C3%B6r%20fordonseffektiviseringar.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b30232/1518435472259/Anpassad_12_6_Regelf%C3%B6renkling%20f%C3%B6r%20f%C3%B6retag.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b30177/1518435475616/Anpassad_12_5_Besparingar%20i%20f%C3%B6rsvarets%20materielf%C3%B6rs%C3%B6rjning.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b30175/1518435475594/12-0071_RiR_2012_4_Underlagspromemoria_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b30170/1518435475787/Anpassad_12_4_%20Att%20styra%20sj%C3%A4lvst%C3%A4ndiga%20l%C3%A4ros%C3%A4ten.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b3016d/1518435476301/Anpassad_12_3_%20DO%20och%20diskrimineringsfr%C3%A5gorna.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b3016b/1518435476239/Anpassad_RiR_12_2_Svensk%20klimatforskning.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b30032/1518435476878/Anpassad_12_24_Regeringens%20redovisning%20i%20budgetpropositionen%20f%C3%B6r%202013.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b30027/1518435477189/Anpassad_12_23_B%C3%B6rjan%20p%C3%A5%20n%C3%A5got%20nytt.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b30020/1518435477080/Anpassad_12_22_Mer%20att%20f%C3%B6renkla.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b3020c/1518435472561/Anpassad_12_21_Statens%20satsningar%20p%C3%A5%20transportinfrastruktur.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b30018/1518435476639/Bilaga%201_Underlagsrapport_fallstudie_20121206.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b30015/1518435476511/Bilaga%202_PM%20Bevakning%20av%20statliga%20intressen.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b30016/1518435476568/Bilaga%203_Fyrstegsprincipen%20genom%20en%20planeringsomg%C3%A5ng.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b3001a/1518435476973/Bilaga%204_Lever%20regeringen%20och%20dess%20myndigheter%20upp%20till%20fastslagna%20principer%20(3).pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b3001c/1518435477005/Bilaga%205_Hur%20kan%20teknisk%20rationalitet%20f%C3%B6renas%20med%20poltisk.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b3020b/1518435472513/Anpassad_12_20_Statens%20insatser_inom_ambulans.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e28a/1518435473482/RiR_2009_28.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e293/1518435473580/Studentinformationsunders%C3%B6kning.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e28d/1518435473516/Uppsala%20universitet.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e283/1518435473087/RiR_2009_27.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e27d/1518435473632/RiR_2009_26.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e27c/1518435473663/RiR_2009_25.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e274/1518435473246/RiR_2009_24.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e271/1518435473189/RiR_2009_23.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e270/1518435473204/RiR_2009_22.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e50e/1518435490129/RiR_2006_7.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e506/1518435490231/RiR_2006_6.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e4ff/1518435487627/RiR_2006_5.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e4fb/1518435487415/RiR_2006_4.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e4f7/1518435487535/RiR_2006_3.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ddc4/1518435507388/RiR_2006_2.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ddbb/1518435507267/Arbetsmarknadsverkets_insatser_f%C3%B6r_att_minska_deltidsarbetsl%C3%B6sheten_Bil%201_4.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ddc0/1518435507362/RiR_2006_1.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ddb3/1518435506986/RiR_2005_31.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ddb0/1518435506960/RiR_2005_30.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ddaa/1518435506907/RiR_2005_29.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2decd/1518435504610/RiR_2005_27.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dee3/1518435505235/RiR_2005_26.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2deb8/1518435504507/RiR_2005_25.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dedd/1518435505165/RiR_2005_24.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2deaa/1518435504492/RiR_2005_23.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dec5/1518435504837/RiR_2005_22.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2deb0/1518435504530/RiR_2005_21.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dcc8/1518435508913/RiR_2005_20.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dccb/1518435508840/RiR_2005_19.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dcbb/1518435508879/RiR_2005_18.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dcba/1518435508896/RiR_2005_17.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dcb0/1518435508762/RiR_2005_16.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dcad/1518435508748/RiR_2005_15.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dca8/1518435508784/RiR_2005_14.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dd32/1518435509816/RiR_2006_16.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dd16/1518435509661/RiR_2006_15.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dd2a/1518435510119/Arbetsf%C3%B6rmedlingen_och_de_kommunala_ungdomsprogrammen_bilaga.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dd0a/1518435509979/RiR_2006_14.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e638/1518435488205/%C3%85RA%202006.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e52a/1518435490255/RiR_2006_13.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e526/1518435490461/Konsumentskyddet_inom_det_finansiella_omr%C3%A5det_%20bilagedel.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e521/1518435490482/RiR_2006_12.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e525/1518435490516/RiR_2006_11.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e522/1518435490568/RiR_2006_10.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dc9d/1518435493721/RiR_2005_12.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dc98/1518435493551/RiR_2005_11.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dc95/1518435493568/RiR_2005_10.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dc8a/1518435493529/RiR_2005_9.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dc85/1518435493681/RiR_2005_8.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dc7a/1518435493654/RiR_2005_7.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2df38/1518435505822/RiR_2005_6.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2deec/1518435504982/RiR_2005_28.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e15d/1518435476283/RiR_%202004_4.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e15b/1518435476334/RiR_2004_3.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e161/1518435475508/RiR_2004_2.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e150/1518435475879/rir_2004_1.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e143/1518435475160/RiR%202003%201djurskyddet.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2de3d/1518435508199/RiR_2004_24.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2de37/1518435508016/RiR_2004_23.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2de2f/1518435508296/RiR_2004_22.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2de19/1518435507900/RiR_2004_21.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2df32/1518435505933/RiR_2005_5.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e039/1518435477758/RiR_2005_4.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ddf0/1518435507495/RiR_2004_10.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e51a/1518435490391/RiR_2006_8.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e520/1518435490499/RiR_2006_9.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dca4/1518435508801/RiR_2005_13.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2df35/1518435505895/Fr%C3%A5n_invandrarpolitik_till_invandrarpolitik_%20Bilagor_5_12.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2de28/1518435508056/bilagedel%20RiR%202004%2019.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2de26/1518435508089/RiR_2004_19.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2de15/1518435507852/RiR_2004_18.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2de13/1518435507928/RiR_2004_17.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2de0d/1518435508130/RiR_2004_16.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2de07/1518435507984/RiR_2004_15.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ddfe/1518435505660/RiR_2004_14.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ddfb/1518435505750/RiR_2004_12.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ddf3/1518435507445/RiR_2004_11.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dde7/1518435507612/RiR_2004_9.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e024/1518435477967/%C3%85RA%202004.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dde1/1518435507582/RiR_2004_8.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e180/1518435476163/RiR_2004_07.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e165/1518435475530/RiR_2004_6.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e176/1518435476193/RiR_%202004_5.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e02e/1518435477613/Resultat%20fr%C3%A5n%20enk%C3%A4tunders%C3%B6kning.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e02c/1518435477626/RiR_2005_3.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e040/1518435477328/RiR_2005_2.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e008/1518435477281/RiR_2005_1.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e028/1518435477992/RiR_2004_30.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dffa/1518435504041/RiR_2004_29.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dff5/1518435503947/RiR_%202004_28x.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e003/1518435477239/RiR_2004_27.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dfd8/1518435503824/RiR_2004_26.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2de4c/1518435508440/RiR_2004_25.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e446/1518435491287/RiR_2008_09.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e438/1518435492977/RiR_2008_08.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e44d/1518435490871/RiR_2008_07.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e428/1518435493080/RiR_2008_06.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e2c9/1518435492341/RiR_2008_05.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e2c1/1518435492355/RiR_2008_04.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e2bb/1518435492554/RiR_2008_03.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e2af/1518435492378/RiR_2008_02.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e2b1/1518435492417/RiR_2008_01.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e4f0/1518435487567/RiR_2007_32.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e3d0/1518435489816/RiR_2007_4.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e3c9/1518435492054/RiR_2007_3.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e63d/1518435488386/RiR_2007_1.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e633/1518435488299/Bidrag_som_regeringen_och_Regeringskansliet_f%C3%B6rdelar_bilaga.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e631/1518435488272/RiR_2006_32.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e62b/1518435488178/RiR_2006_31.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e623/1518435488356/RiR_2006_30.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e61b/1518435488316/RiR_2006_29.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e615/1518435487931/RiR_2006_28.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e60c/1518435487858/RiR_2006_27.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e778/1518435486040/Anpassad_11_9%20Myndigheternas%20insatser%20f%C3%B6r%20finansiell%20stabilitet.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e77d/1518435486324/Anpassad_11_8%20Klimatinsatser%20utomlands.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e76d/1518435485964/Anpassad_11_7%20Trafikverkens%20produktivitet.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e76c/1518435485835/Anpassad_11_6%20Kostnadskontroll%20i%20stora%20j%C3%A4rnv%C3%A4gsinvesteringar.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e80e/1518435482733/Anpassad_11_5%20Statliga%20IT-projekt%20som%20%C3%B6verskrider%20budget.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e806/1518435482754/Anpassad_11_4_IT%20inom%20statsf%C3%B6rvaltningen.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e800/1518435482806/Anpassad_11_3%20Of%C3%B6rbrukade%20forskningsbidrag%20vid%20universitet%20och%20h%C3%B6gskolor.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e7fa/1518435482483/Anpassad_11_2_Anv%C3%A4nder%20l%C3%A4ros%C3%A4tena%20resurserna%20effektivt.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e609/1518435488048/RiR_2006_26.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e604/1518435488032/RiR_2006_25.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dd6a/1518435508476/RiR_2006_24.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dd49/1518435510064/RiR_2006_23.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dd60/1518435508535/Den_offentliga_arbetsf%C3%B6rmedlingen_Bilaga.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dd5e/1518435508516/RiR_2006_22.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dd3c/1518435510046/RiR_2006_21.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dd2e/1518435510147/RiR_2006_20.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dd40/1518435510091/RiR_2006_19.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e5a2/1518435486799/RiR_2007_13.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e5a4/1518435486765/RiR_2007_12.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e57c/1518435488967/RiR_2007_11.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e595/1518435488911/RiR_2007_10.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e3e2/1518435489689/RiR_2007_9.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e3de/1518435490009/RiR_2007_8.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e3dc/1518435490021/RiR_2007_7.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e3d7/1518435489792/RiR_2007_6.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e3d3/1518435489740/RiR_2007_5.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e4e4/1518435489420/RiR_2007_30.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e4e0/1518435489501/RR_2007_29.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e4dc/1518435487587/RiR_2007_28.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e4d5/1518435489654/RiR_2007_27.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e4d1/1518435489639/RiR_2007_26.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e5b3/1518435487077/RiR_2007_15.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dd23/1518435509938/RiR_2006_17.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e84f/1518435482917/Anpassad%2010_19%20F%C3%B6rberedelsearbetet%20i%20apoteksreformen.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e853/1518435483214/Bilaga%20B%C3%A4ttre%20spelregler%20p%C3%A5%20apoteksmarknaden.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e84e/1518435482946/Anpassad%2010_18%20Informationsutbyte%20mellan%20myndigheter%20med%20ansvar%20f%C3%B6r%20trygghetssystem.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e84d/1518435482995/Anpassad%2010_17%20Kapitalf%C3%B6rvaltning%20i%20tider%20av%20kraftiga%20v%C3%A4rdef%C3%B6r%C3%A4ndringar.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e84b/1518435483020/RiR_2010_16.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e84a/1518435483048/RiR_2010_15.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e849/1518435483366/RiR_2010_14.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e847/1518435483330/RiR_2010_13.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e846/1518435483344/RiR_2010_11_bilaga_1.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e843/1518435483423/RiR_2010_11.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e848/1518435483272/RiR_2010_10.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e7f1/1518435482365/arliga_rapporten_2010.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e841/1518435483503/RiR_2010_9.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e216/1518435472441/RiR_2010_8.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e1f8/1518435471698/RiR_2010_7.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e207/1518435472476/RiR_2010_6.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e1f4/1518435471872/RiR_2010_5.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e3b3/1518435492241/RiR_2008_29.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e3aa/1518435492173/Bilaga%201%20och%20Bilaga%202.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e3a8/1518435491953/RiR_2008_28.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e3a5/1518435491970/Delpensionsavtalet%20inom%20det%20statliga%20omr%C3%A5det.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e39a/1518435471190/RiR_2008_27.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e396/1518435471122/RiR_2008_26.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e38e/1518435471069/RiR_2008_25.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e38d/1518435471095/RiR_2008_24.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e387/1518435471157/RiR_2008_23.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e300/1518435472219/RiR_2009_6.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e2fb/1518435492627/RiR_2009_5.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e2f7/1518435492725/RiR_2009_4.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e1ac/1518435471212/RIR_2009_3.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e3c4/1518435492071/RiR_2009_2.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e3c0/1518435492112/RiR_2009_1.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e3bb/1518435489869/RiR_2008_31.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e322/1518435470860/RiR_2009_12.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e317/1518435472062/RIR_%202009_11.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e2fe/1518435492765/RiR_2009_10.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e30d/1518435472037/RiR%20_2009_9.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e2f9/1518435492742/RiR_%202009_7.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e480/1518435491309/RiR_2008_12.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e46e/1518435491455/RiR_2008_11.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e46f/1518435491382/RiR_2008_10.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e382/1518435470925/RiR_2008_22.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e4e7/1518435489456/RiR_2007_31.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e3b8/1518435492219/RiR_2008_30.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e7e9/1518435482023/Anpassad%2010_26.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e872/1518435483597/Anpassad%2010_25%20Kostnadskontroll%20i%20stora%20v%C3%A4ginvesteringar.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e867/1518435483777/Anpassad%2010_24%20Sveriges%20skatteavtal%20med%20andra%20l%C3%A4nder.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e85e/1518435483686/Anpassad%2010_23%20Polisens%20brottsf%C3%B6rebyggande%20arbete.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e85b/1518435483737/Anpassad%2010_22%20Underh%C3%A5llsst%C3%B6det.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e858/1518435483106/Anpassad%2010_21%20Statliga%20st%C3%B6d%20i%20alkoholpolitiken.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e78e/1518435486108/Anpassad_11_15_F%C3%B6rsvarsmaktens%20st%C3%B6d%20till%20samh%C3%A4llet%20vid%20kriser.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e78c/1518435486162/Anpassad_11_14%20Svenska%20bidrag%20till%20internationella%20insatser.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e789/1518435486442/RiR%202011_13.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e788/1518435486479/Anpassad_11_12%20Statens%20st%C3%B6d%20till%20studief%C3%B6rbunden.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e784/1518435486374/Anpassad_11_11_Tydlighet_och_transparens_i_budgetpropositionen_f%C3%B6r_2011.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e786/1518435486508/Bilaga_1_RiR_2011_11.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e780/1518435485745/Anpassad_11_10_Biodrivmedel_f%C3%B6r_b%C3%A4ttre_klimat.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b30165/1518435475947/12-0053_RiR_2012_01_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e720/1518435485110/RiR_2011_30%20Till%C3%A4mpningen%20av%20det%20finanspolitiska%20ramverket.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e71c/1518435484971/Anpassad_RiR_2011_29%20Milj%C3%B6krav%20i%20offentlig%20upphandling.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e710/1518435484793/Anpassad_RiR_2011_28%20Medfinansiering%20av%20statlig%20infrastruktur.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e713/1518435484763/underlagsrapport_2011_28.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e70a/1518435484614/Anpassad_11_27%20Att%20hantera%20brottm%C3%A5l%20effektivt.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b301f9/1518435471440/Anpassad_12_16_Vem%20tar%20ansvar.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ff83/1518435440011/Anpassad_12_15_Staten%20p%C3%A5%20spelmarknaden.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ff95/1518435439903/Bilaga%209%20R%C3%A4ttsutl%C3%A5tande%20om%20spelmarknaden.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b301f3/1518435471288/RiR_2012_15_Bilaga_1_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b301f7/1518435471341/RiR_2012_15_Bilaga_2_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b301f8/1518435471470/RiR_2012_15_Bilaga_3_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b301f5/1518435471299/RiR_2012_15_Bilaga_4_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b301f6/1518435471429/RiR_2012_15_Bilaga_5_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b301f4/1518435471329/RiR_2012_15_Bilaga_6_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ff96/1518435439931/RiR_2012_15_Bilaga_7_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ff94/1518435439946/RiR_2012_15_Bilaga_8_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ff78/1518435439364/Anpassad_12_14_Trafikverkets%20upphandling.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ff75/1518435439432/Anpassad_12_13_Skattekontroll%20av%20f%C3%B6retag.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fdfa/1518435441301/RiR_2014_9_Anh%C3%B6rigst%C3%B6d_Anpassning3.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fdf0/1518435441062/RiR_2014_8_Forsvarets_slutrapport_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fdea/1518435441005/RiR_2014-7_F%C3%B6rsvarets_ekonomi_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fde9/1518435441124/RiR_2014_6_%C3%96verkl_Myndighbeslut_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b3004c/1518435478653/Anpassad_svensk_rymdverksamhet.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b3004d/1518435478643/Bilaga_referense.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b3004e/1518435478732/Bilaga_rymdpolitik.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b3004b/1518435478482/Anpassad_12_27_Utsl%C3%A4ppshandel%20f%C3%B6%20ratt%20begr%C3%A4nsa%20klimatf%C3%B6r%C3%A4ndringen.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b30047/1518435477840/Anpassad_12_26_Etablering%20genom%20f%C3%B6retagande.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b3003f/1518435477717/Anpassad_12_25_Den%20kommunala%20ekonomin%20och%20h%C3%A5llbara%20offentliga%20finanser.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b3003c/1518435477662/Bilaga%201,%20L%C3%A4sanvisningar.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b3003d/1518435477702/Bilaga%202,%20Ber%C3%A4kningsunderlag.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e7f9/1518435482266/Anpassad_11_1_S%C3%A4songsarbetsl%C3%B6sa_och_arbetsl%C3%B6shetsf%C3%B6rs%C3%A4kringen.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e7f8/1518435482302/Anpasssd%2010_27%20F%C3%B6rvaltningen%20av%20samh%C3%A4llsekonom.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e854/1518435483157/Anpassad%2010_20%20Den%20nordiska%20stridsgruppen%202008.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e845/1518435483354/RiR_2010_11_bilaga_2.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ffd8/1518435438229/RiR_2013_6_Rapport_anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ffdb/1518435437074/Bil%201%20R%C3%A4ttsutl%C3%A5tande%2021%20jan%202013.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ffd6/1518435438384/Bil%202.1%20PTS%20statistiktabell%201%20mars%202013.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ffd7/1518435438407/Bil%202.2%20PTS%20Om%20tillsyn%20vid%20konkurrensavd%20%20-%20begrepp%20mm.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ffd3/1518435438450/Bil%202.3%20PTS%20tillsyn%20vid%20konkurrensavdelningen-slutlig.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ffd1/1518435438420/Bil%202.4%20RiRs%20bearbetning%20av%20PTS%20statistik.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ffd2/1518435438429/Bil%203%20Ganskning%20av%20ramavtal%20inom%20telekom%207%20dec%202012.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ffcf/1518435438186/Bilaga%204%20RiR%202013-5_Referenser.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ffcc/1518435438123/Offentlig%20version%20av%20Staten%20p%C3%A5%20telekommarknaden%20%C3%84gande%206%20maj%202013.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ffd4/1518435438306/RiR_2013_5_Anpassad_Telekommarknaden.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ffbf/1518435438472/Bil%201%20Nationella%20riktlinjer.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ffc6/1518435438711/Bil%202%20Intervjuer%20patient-%20och%20brukarfo%CC%88retra%CC%88dare.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ffc7/1518435438553/Bil%203%20Akto%CC%88rer%20i%20riktlinjearbetet.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ffc3/1518435438610/Bil%204%20Internationell%20utblick.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ffc5/1518435438629/Rapport_MMC_KI_20121130.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ffc8/1518435438561/RiR_2013_4_Anpassad_Patientperspektivet%20i%20v%C3%A5rden.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b30050/1518435477365/RiR_2013_3_Anpassad_Elmarknaden.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e6ec/1518435484464/Anpassad_11_25_%20It-st%C3%B6det%20i%20r%C3%A4ttskedjan.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e6d8/1518435484391/Anpassad_11_24%20Statliga%20myndigheters%20tj%C3%A4nsteexport.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e6b7/1518435484261/Anpassad_11_23%20Lika%20betyg%20lika%20kunskap.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e74e/1518435485263/Anpassad_11_22%20Botniabanan.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e74d/1518435485339/Botniabanan_Bilaga_2-7.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e74c/1518435485403/RiR%202011_21%20Anv%C3%A4ndningen%20av%20basanslaget%20f%C3%B6r%20forskning%20och%20forskarutbildning.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e74b/1518435485485/Anpassad_11_20%20Vad%20blev%20det%20av%20de%20misst%C3%A4nkta%20bidragsbrotten.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e26f/1518435473118/RiR_2009_21.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e26a/1518435473159/RiR_2009_20.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e260/1518435472724/RiR_2009_19.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e262/1518435472791/RiR_2009_18.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e256/1518435472831/RiR_2009_17.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e25c/1518435473287/RIR_%202009_16.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e250/1518435472902/RiR_2009_15.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e1fb/1518435471483/RiR_2010_4.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e1f5/1518435471826/RiR_2010_3.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e1ea/1518435471579/RiR_2010_2.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e1f0/1518435471788/Bilaga%20_RiR_%202010_1.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e1f1/1518435471763/RiR_2010_1.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e1ed/1518435471508/RiR_2009_31.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e1da/1518435471239/RiR_2009_30.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e29f/1518435473696/RiR_2009_29.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e28e/1518435473501/Enk%C3%A4tsammanst%C3%A4llning.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e299/1518435473562/H%C3%B6gskolan%20Kristianstad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e28c/1518435473543/Konstfack.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e291/1518435473597/Lule%C3%A5%20tekniska%20universitet.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e1e1/1518435471356/%C3%85rlig%20rapport%202009%20tillg%C3%A4nglighetsanpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e314/1518435472128/RiR_2009_13.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e32b/1518435470807/RiR_%202009_14.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e744/1518435485596/2011_18_Brottsutsatt.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e742/1518435485699/Anpassad_11_17%20Samordning%20av%20st%C3%B6d%20till%20barn%20och%20unga%20med%20funktionsneds%C3%A4ttning.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e743/1518435485678/samhallsekonomiska_effekter.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e791/1518435486259/rir_2011_16_bilaga.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e790/1518435486275/RiR%202011_16%20Statliga%20insatser%20f%C3%B6r%20akademiker%20med%20utll%C3%A4ndsk%20utbildning.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b300d6/1518435474190/2013_10_anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b300c5/1518435474604/Bilaga%201%20Enk%C3%A4t_2013_10.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b300cb/1518435474078/Anpassad_2013_9_arktiska_radet.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b300b3/1518435473900/Bilaga%201.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b300b0/1518435473842/Bilaga%202.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b300b2/1518435473853/Bilaga%203.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b300b6/1518435473913/Bilaga%204.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b300b8/1518435473932/Bilaga%205.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b300bb/1518435474405/Bilaga%206.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b300bc/1518435474498/K%C3%A4ll_o_litteraturf%C3%B6rteckning.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b300bd/1518435474439/RiR_2013_8_Anpassad_Energieffektivisering.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ffe1/1518435437144/Ber%C3%A4kningar%20av%20m%C3%B6rkertalet%20i%20BTP%20f%C3%B6r%20pension%C3%A4rer_slut.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ffdf/1518435437043/RiR%202013_7_Anpassad_%C3%85lderspension.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b30203/1518435475001/Anpassad_12_18_Bemanningen%20av%20marinens%20och%20flygvapnets%20st%C3%A5ende%20insatsf%C3%B6rband.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b301fe/1518435471537/Anpassad_12_17_Godk%C3%A4nd.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b3004f/1518435478705/RiR_2013_2_Anpassad_Myndigheters%20korruption.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b30206/1518435475028/Anpassad_12_19_SBAB.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b3008c/1518435479146/RiR_19_Klimat%20f%C3%B6r%20pengarna_Bilaga_2_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b3008e/1518435479158/RiR_19_Klimat%20f%C3%B6r%20pengarna_Bilaga_3_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b30085/1518435478905/RiR_19_Klimat%20f%C3%B6r%20pengarna_Bilaga_4_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b30086/1518435478888/RiR_19_Klimat%20f%C3%B6r%20pengarna_Bilaga_5_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b300de/1518435474861/RiR_%202013_11_Kunskapsoverf_BIL1_rektor.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b300e0/1518435474903/RiR_2013_11_Kunskapsoverf_BIL2_l%C3%A4rare.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fde4/1518435441212/RiR_2014_5_Deltidsarbetsl%C3%B6shet_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fe54/1518435442434/Bilaga%201%20Anslagsposter%20f%C3%B6r%20ber%C3%A4kning%20av%20anslagsutvecklingen%201999-2013.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fe52/1518435442406/Bilaga%202%20Tidigare%20f%C3%B6rsvarsbeslut.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fe53/1518435442419/Bilaga%203%20Inriktningsbeslutet%202009.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fe50/1518435442457/Bilaga%204%20F%C3%B6rsvarsmaktens%20uppdrag%20i%20dess%20instruktion.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fe4e/1518435442924/Bilaga%205%20M%C3%A5l%20och%20krav%20p%C3%A5%20f%C3%B6rm%C3%A5ga%20i%20F%C3%B6rsvarsmaktens%20regleringsbrev.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fe4f/1518435442949/Bilaga%206%20F%C3%B6rsvarsmaktens%20tolkning%20av%20sitt%20uppdrag.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fe4c/1518435443034/Bilaga%207%20Processer%20i%20omst%C3%A4llningen.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fe4d/1518435443067/Bilaga%208%20Regeringens%20bed%C3%B6mning%20av%20operativ%20f%C3%B6rm%C3%A5ga.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fe4a/1518435442975/Bilaga%209%20Utredningar.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fe4b/1518435442991/RiR_2014_4_F%C3%B6rsvarets%20omst%C3%A4llning_Anpassade.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fe49/1518435442584/RiR_2014_3_Civilsamh%C3%A4llet%20i%20integrationsarbetet.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ff6c/1518435440136/Anpassad_12_12_Tandv%C3%A5rdsreformen%202008.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ff6b/1518435440100/Anpassad_12_11_Den%20nordiska%20stridsgruppen.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ff61/1518435439694/Anpassad_12_10_Statens%20f%C3%B6rs%C3%A4ljningar%20av%20apotek.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ff5a/1518435439593/Anpassad_12_9_Effektivitetsm%C3%A4tning%20som%20metod%20f%C3%B6r%20att%20j%C3%A4mf%C3%B6ra%20arbetsf%C3%B6rmedlingskontor.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b30238/1518435472405/Anpassad_12_8_Citybanans%20regionala%20medfinansiering.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e748/1518435485550/2011_19_ratt_information.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e6fe/1518435484534/Anpassad_11_26%20Stabilitetsfonden.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dae4/1518435495972/RiR_2017_8_TRAFIKVERKET_UNDERHALL_BILAGA1.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dade/1518435495715/WSP%20(2017)%20Delstudie%20f%C3%B6r%20granskning%20om%20underh%C3%A5ll%20av%20v%C3%A4gar.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dae1/1518435494351/RiR_2017_7_PENSIONSSYSTEMET_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dadc/1518435495823/RiR_2017_6_TINGSRATTERS_EFFEKTIVITET_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dad7/1518435494519/Rattelse_RiR_2017_5.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dadd/1518435495788/RiR_2017_5_INTERNREVISION_MYND_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dad9/1518435494444/RIR_2017_4_BILAGA2.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dad8/1518435494455/RiR_2017_4_FLYKTINGSITUATIONEN_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dc51/1518435493132/RiR_2017_3_SLUTRAPPORT_VARDEN_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dc43/1518435493216/RiR_2017_2_BILAGA3.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dc48/1518435493296/RiR_2017_2_EXPORTKONTROLL_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dc41/1518435493247/RiR_2017_1_BOLAGSINNEHAV_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dc42/1518435493228/RiR%202017_1_BILAGA_4.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dc45/1518435493328/underlag_rattelse_RiR-2017_1.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dc3c/1518435493184/Bilaga_2_kompletterande_tabeller.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dc3d/1518435493199/Bilaga_3_fordjupat_metodbeskr.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dc39/1518435496137/RiR_2016_32_AKI_INLAGA_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dc38/1518435496222/RiR_2016_31_SJUKFRANVARO_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dc35/1518435496273/RiR_2016_30_FARLEDER_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dc2e/1518435493384/Bilaga_2_metod.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dc2d/1518435493395/Bilaga_3_uppfoljning.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2da9b/1518435498839/RiR_2016_29_STYRNING_RIKTADE_STATSBIDR_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2da92/1518435498354/Bilaga%208.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2da91/1518435498416/RiR_2016_28_SAKER_KRAFT_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2daf4/1518435495416/RiR_2017_15_SAMISK_UTBILDNING_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2daf0/1518435495407/RiR_2017_14_R%C3%84TTELSE.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2daf2/1518435495504/RiR_2017_14_SCBS_REGISTERDATA_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2daf3/1518435495487/RiR_2017_14_SCBS_REGISTERDATA_BILAGA4.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2daef/1518435495113/RiR_2017_12_SKATTEUTGIFTER_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dae9/1518435495988/RiR_2017_11_MAKROEKONOMISKA_PROGNOSER_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2daec/1518435495185/RIR_2017_10_KOMMUNERS%C3%84TTNINGAR_MIGRATION_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dae6/1518435495891/RiR_2017_9_BOSTADSBIDRAGET_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2da8c/1518435498303/RiR_2016_24_LIS_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2da8d/1518435498289/Bilaga_1_enkat_%20arbetsmiljoinsp.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2da8b/1518435498008/RiR_2016_23_arbetsmiljo_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2da8a/1518435498081/RiR_2016_22_INNNOVATION_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2da89/1518435498591/Bilaga_7_enk%C3%A4tsvar.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2da88/1518435498608/Bilaga_8_sammanst%C3%A4llning.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2da86/1518435498718/RiR_2016_21_FORBEREDANDE_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2da82/1518435498627/Underlag_a_kompl_tabeller.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2da83/1518435498770/RiR_2016_20_Skattesystemet_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2da90/1518435498477/RiR_2016_27_BP2017_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2da8f/1518435498122/RiR_2016_26_GR%C3%84NSKONTROLLER_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2da8e/1518435498219/RiR_2016_25_FORORENADE_OMR_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dadf/1518435495656/RiR_2017_8_TRAFIKVERKET_UNDERHALL_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dc40/1518435493338/RiR_2016_33_BREXIT_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2da7d/1518435498542/Bilaga_1_enkatformular.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2da7e/1518435498523/Bilaga_2_sammanstallning.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2da81/1518435498660/Bilaga_3_metodbilaga.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2da94/1518435498512/Bilaga1_kompetens.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dab5/1518435494328/RiR_2017_19_TANDV%C3%85RDSST%C3%96DET_R%C3%84TTELSE.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.241fb15416b1ca0223ec349a/1560156382158/RiR_2019_19_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.1f19dfad16ae8a3bbc055c07/1558946699452/RiR_2019_17_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.7f78f7c816ad07d3e40549d9/1558531978412/RiR_2019_16_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.7f78f7c816ad07d3e4054a7b/1558532090140/RiR_2019_16_UNDERLAG_A.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.7f78f7c816ad07d3e4012d47/1558333568646/RiR_2019_15_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.3cfa3d2a168e0fe85099d228/1550488098313/RiR_2019_6_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.6016136016895135534afd13/1549276219353/RiR_2019_5_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.3373103216b691cfbc821376/1560940863445/RiR_2019_21_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.3373103216b691cfbc825070/1560951830700/RiR_2019_21_BILAGA4.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.3373103216b691cfbc825071/1560951830727/RiR_2019_21_BILAGA5.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.3373103216b691cfbc825072/1560951830751/RiR_2019_21_BILAGA6.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.3373103216b691cfbc825073/1560951830769/RiR_2019_21_BILAGA7.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.1757455d16b5343f44a60b38/1560759787867/RiR_2019_20_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.1757455d16b5343f44a60beb/1560759903550/RiR_2019_20_BILAGA2.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2da80/1518435498669/RiR_2016_19_Statens_servicecenter_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2da7c/1518435498553/RiR_2016_18_teracom_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dbaf/1518435493763/RiR_2016_17_BISTAND_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dba2/1518435493918/RiR_2016_16_DELARSRAPPORTER_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dba8/1518435493811/bilaga_2_RiR_2016_15.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db9f/1518435497913/RiR_2016_15_LARANDE_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db9e/1518435497976/Bilaga_3_Samhallseko_bedomn.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db98/1518435497499/Rattelseblad_2016_14.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db9b/1518435497866/RiR_2016_14_DIGITALISERING_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db96/1518435497655/Bilaga_1_Undersokning_krisberedskapsarbetet.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db94/1518435497686/Bilaga_2_Genomgang_beredskapsplaner.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db93/1518435497703/RiR_2016_13_KRISBERED_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db92/1518435497509/RiR_2016_12_RJ_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db90/1518435497646/Bilaga_1_metod.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db91/1518435497636/Bilaga_2_forslag_FUT.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2defd/1518435505623/RiR-2015-19_Rehabiliteringsgarantin_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2defa/1518435505650/Bilaga%201%20Centrala%20begrepp%20och%20termer.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2def5/1518435505141/Bilaga%202%20Modell%20f%C3%B6r%20f%C3%B6rb%C3%A4ttringsarbete.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2def6/1518435505128/Bilaga%203%20L%C3%A4nsstyrelsernas%20ansvar%20f%C3%B6r%20och%20finansiering%20av%20krisberedskapsarbetet.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2def2/1518435505116/Bilaga%204%20Iakttagelser%20om%20krisledningsplaner%20och%20tj%C3%A4nsteman%20i%20beredskap.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dee9/1518435505191/Bilaga%205%20Iakttagelser%20om%20personal%20och%20kompetens.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2deea/1518435505011/Bilaga%206%20Sammanst%C3%A4llning%20av%20enk%C3%A4tsvar.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dee8/1518435505203/Bilaga%207%20Tabellbilaga%20Ny.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db73/1518435497008/RR2015-18_L%C3%A4nsst-krisberedskap_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db76/1518435496980/R%C3%A4ttelseblad%202015_11_05.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db70/1518435496991/Bilaga%20A%20Sammanfattning%20av%20tidigare%20granskningar.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db71/1518435497076/Bilaga%20B%20Sweco%20Etablering%20med%20projekt.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db6e/1518435497813/Bilaga%20C%20Sweco%20Etableringsgrad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db6f/1518435497774/Bilaga%20D%20Sweco%20Kommunplaceringens%20geografi.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db72/1518435497034/RiR2015-17_Etabl%20%20integration_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db6c/1518435496949/RiR2015-16_Statens%20finansiella%20tillg%C3%A5ngar_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db69/1518435497286/Bilaga_3.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db68/1518435497317/Bilaga_4.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db4e/1518435497377/2015_10_Avfallshantering_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db49/1518435496824/RiR_2015-9_arsredovisning-for-staten_HR_%20Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ddbd/1518435507226/RiR_2015_08_Arkt-radet_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ddac/1518435506867/RiR_2015_07_Aktivitetsers%C3%A4ttning_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dd9f/1518435508685/RiR_2015_06_Vattenfall_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dda4/1518435507059/RiR_2015_05_DAB_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dd9a/1518435508722/Samh%C3%A4llsekonomisk%20analys.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dd99/1518435508580/Teknisk%20ekonomisk%20analys.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db67/1518435497183/RR2015_15_risker%20statliga%20bolag_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db65/1518435497252/Bilaga1.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db62/1518435497338/RiR_2015_14-Overskuldsersattning_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db5f/1518435497120/RIR_2015-13_J%C3%A4mst%C3%A4lldhet_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db59/1518435496686/Bilaga1.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db57/1518435496720/Bilaga2.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db58/1518435496702/Bilaga3.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db53/1518435496667/Bilaga4.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db5d/1518435497151/RR2015-12_Patients%C3%A4kerhet_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db55/1518435496585/Underlag_a.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db56/1518435496569/Underlag_b.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db54/1518435496607/2015_11_SOS_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.50939ca116189166a056583/1518781465029/RiR_2018_3_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.6081a39c160e9b387313c53/1518435421854/RiR_2018_2_MAKROTILLSYN_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.3daa1b3d160c00a26d21aabc/1518435443884/RiR_2018_1_EGENF%C3%96RETAGARE_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.3daa1b3d160c00a26d2c6b2/1518435500659/RiR_2017_37_SAMH%C3%84LLSUPPDRAG_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.3daa1b3d160c00a26d2c6c2/1518435499956/RiR_2017_37_SAMH%C3%84LLSUPPDRAG_BILAGA2.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.3daa1b3d160c00a26d2c6cd/1518435499985/RiR_2017_37_SAMH%C3%84LLSUPPDRAG_BILAGA3.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.3daa1b3d160c00a26d2c3b9/1518435499062/RiR_2017_36_F%C3%96RVALTNINGSBIST%C3%85ND_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.3daa1b3d160c00a26d2c0f3/1518435499282/RiR_2017_35_REVISIONSPLIKT_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.3daa1b3d160c00a26d2c101/1518435499108/RiR_2017_35_REVISIONSPLIKT_BILAGA4.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.3daa1b3d160c00a26d2c10c/1518435499138/RiR_2017_35_REVISIONSPLIKT_BILAGA5.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.54683dc2161fb524087f5e0/1520927617839/RiR_2017_35_REVISIONSPLIKT_BILAGA6.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.3daa1b3d160c00a26d2b7bd/1518435419408/RiR_2017_34_LKAB_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.3daa1b3d160c00a26d2b7c6/1518435419485/RiR_2017_34_LKAB_UNDERLAGA.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.3daa1b3d160c00a26d2b7c7/1518435419515/RiR_2017_34_LKAB_UNDERLAGB.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.3daa1b3d160c00a26d2b703/1518435420611/RiR_2017_33_%C3%96VERF%C3%96RMYNDARE_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.3daa1b3d160c00a26d2b70c/1518435420960/RiR_2017_33_%C3%96VERF%C3%96RMYNDARE_UNDERLAGA.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dac8/1518435494951/RiR_2017_25_MIGRATIONSPOLITIK_ANPASSAD.PDF
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dac5/1518435494727/RiR_2017_25_MIGRATIONSPOLITIK_R%C3%84TTELSE.PDF
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dac7/1518435495005/RiR_2017_24_BRUKSV%C3%84RDESSYSTEMET_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dac6/1518435495051/RiR_2017_23_FOLKBOKF%C3%96RING_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dac4/1518435494750/RiR_2017_22_BILAGA1.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dac1/1518435493949/RiR_2017_22_REKOMMENDATIONER_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dac0/1518435494005/RiR_2017_22_UNDERLAG_A.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dac2/1518435494827/RiR_2017_21_ARBETSMARKNADSUTBILDNING_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dac3/1518435494769/RiR_2017_21_ARBETSMARKNADSUTBILDNING_BILAGA3.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dabc/1518435494598/RiR_2017_20_F%C3%96RBEREDANDE_UTBILDNING_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dab6/1518435494286/RiR_2017_20_F%C3%96RBEREDANDE_UTBILDNING_BILAGA6.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dab9/1518435494175/RiR_2017_20_F%C3%96RBEREDANDE_UTBILDNING_BILAGA7.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dabd/1518435494528/RiR_2017_20_F%C3%96RBEREDANDE_UTBILDNING_BILAGA8.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.3daa1b3d160c00a26d2b615/1518435418708/RiR_2017_32_FINANSPOLITIK_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2d972/1518435469815/RiR_2017_31_K%C3%84RNAVFALL_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db3d/1518435496737/RiR_2017_30_STATSBIDRAG_SKOLAN_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db38/1518435496447/RiR_2017_30_STATSBIDRAG_SKOLAN_BILAGA1.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db3a/1518435496810/RiR_2017_30_STATSBIDRAG_SKOLAN_UNDERLAGA.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db3c/1518435496797/RiR_2017_30_STATSBIDRAG_SKOLAN_UNDERLAGB.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db39/1518435496342/RiR_2017_30_STATSBIDRAG_SKOLAN_UNDERLAGC.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db34/1518435496356/RiR_2017_29_SOLEL_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db2d/1518435496861/RiR_2017_28_L%C3%84ROS%C3%84TEN_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db26/1518435496555/RiR_2017_28_L%C3%84ROS%C3%84TEN_BILAGA5.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db2a/1518435496844/RiR_2017_28_L%C3%84ROS%C3%84TEN_BILAGA6.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db30/1518435496463/RiR_2017_27_V%C3%84GJ%C3%84RNV%C3%84G_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dac9/1518435494892/RiR_2017_26_MATCHNINGEN_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2daca/1518435494424/RiR_2017_26_MATCHNINGEN_BILAGA_1-3.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2daaf/1518435494047/RiR_2017_18_L%C3%84RARL%C3%96NER_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2daae/1518435494131/RiR_2017_18_L%C3%84RARL%C3%96NER_R%C3%84TTELSE.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2daad/1518435494155/UNDERLAG_FORSLUND.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2daf7/1518435495301/RiR_2017_17_K%C3%84RNKRAFTSTILLSYN_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2daf6/1518435495349/RiR_2017_16_POLISEN_FORENSIK_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dabe/1518435494658/RiR_2017_20_F%C3%96RBEREDANDE_UTBILDNING_BILAGA9.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dab3/1518435494217/RiR_2017_19_TANDV%C3%85RDSST%C3%96DET_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.3daa1b3d160c00a26d2b70d/1518435421013/RiR_2017_33_%C3%96VERF%C3%96RMYNDARE_UNDERLAGB.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.72018eee166eda46d0ca9ddb/1542826157452/RiR_2018_30_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.4bc1be9b166e94c89705a19c/1542202315667/RiR_2018_29_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.71a45c27166aa469a5f46d57/1540805740619/RiR_2018_28_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.34b79a7b16653c9fa84f2323/1540214728297/RiR_2018_27_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.34b79a7b16653c9fa8491039/1539779054746/RiR_2018_26_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.339cbb87165e841d4222cef1/1537351905040/RiR_2018_25_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.535dc1c6165bcab8036ec857/1537172976016/RiR_2018_24_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.3f6b11f5165860b26bf5176e/1535968398471/RiR_2018_23_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.3f6b11f5165860b26bf517a9/1535968518045/RiR_2018_23_BILAGA1.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.3f6b11f5165860b26bf517d7/1535968570118/RiR_2018_23_UNDERLAGA.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.24723ff41639e7664be185d8/1528190860329/RiR_2018_15_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.67c4c382163a67cc9bb2569/1527669494857/RiR_2018_14_ANPASSAD.PDF
https://www.riksrevisionen.se/download/18.67cddba416367fb9af11541b/1527173946899/RiR_2018_13_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.67cddba416367fb9af145c1/1526645493947/RiR_2018_12_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.67cddba416367fb9af145c3/1526968210965/RiR_2018_12_UNDERLAG_A.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.74e14d25162d3d1f14e4da83/1526286318651/RiR_2018_11_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.74e14d25162d3d1f14e3476e/1525449053073/RiR_2018_10_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.74e14d25162d3d1f14e122a3/1524474422970/RiR_2018_9_ANPASSAD.PDF
https://www.riksrevisionen.se/download/18.685c78e5162242160221104e/1521650321427/RiR_2018_8_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.65d707c31647e67ea3698656/1534879060217/RiR_2018_21_ANPASSAD.PDF
https://www.riksrevisionen.se/download/18.146a6e10163682c2c41798e9/1530091437765/RiR_2018_20_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.146a6e10163682c2c417990c/1530179972715/RiR_2018_20_UNDERLAG_A.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.67c4c382163a67cc9bb3b6bd/1529913565227/RiR_2018_19_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.67c4c382163a67cc9bb26db1/1529318868682/RiR_2018_18_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.5d6e3b7f163f3c0e0cb307/1528811933743/RiR_2018_17_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.5d6e3b7f163f3c0e0cb30b/1528812103717/RiR_2018_17_BILAGA1.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.24723ff41639e7664be2a92b/1528717928103/RiR_2018_16_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.48d26d2616860ff7bb848d6e/1548101797865/RiR_2019_2_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.6d649238167c5bd51af1198/1545219655809/RiR_2018_35_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.660e7c3d167c596d87d8938/1545252033693/RiR_2018_35_BILAGA4.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.660e7c3d167c596d87d89dd/1545252122796/RiR_2018_35_BILAGA5.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.2c0536fb1677da73a4192964/1545052790545/RiR_2018_34_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.3e7cbd461677d8d7b5c8b6ff/1545038567479/RiR_2018_33_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.685c78e51622421602211053/1521650671548/RiR_2018_8_BILAGA4.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.654f32a8162241a6e05a5d1/1521460550965/RiR_2018_7_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.654f32a8162241a6e05a5d3/1538727187357/RiR_2018_7_BILAGA1.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.654f32a8162241a6e05a5d4/1521460776841/RiR_2018_7_BILAGA2.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.654f32a8162241a6e05a5d5/1521460811419/RiR_2018_7_BILAGA3.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.526541ae161fb48ba8710393/1520950819013/RiR_2018_6_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.35087edf161890ff3352821d/1520252547132/RiR_2018_5_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.35087edf161890ff3352821f/1520252653942/RiR_2018_5_UNDERLAG_A.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.35087edf161890ff3351d4a1/1519814583943/RiR_2018_4_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.3e7cbd461677d8d7b5c8b77a/1545116022769/RiR_2018_33_UNDERLAGB.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.3e7cbd461677d8d7b5c8b77b/1545116051814/RiR_2018_33_UNDERLAGC.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.44dda3921677d5b973d3a56e/1544534582985/RiR_2018_32_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.44dda3921677d5b973d3a5b3/1544534699896/RiR_2018_32_UNDERLAGA.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.6544fbb816489497627cebf8/1535546164875/RiR_2018_22_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.685c78e51622421602211050/1521650525185/RiR_2018_8_BILAGA1.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.685c78e51622421602211051/1521650577804/RiR_2018_8_BILAGA2.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.685c78e51622421602211052/1521650613637/RiR_2018_8_BILAGA3.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.3e7cbd461677d8d7b5c8b74e/1545038669365/RiR_2018_33_UNDERLAGA.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dbe7/1518435509585/Underlag_a_RiR_2016_7.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dbdf/1518435509372/RiR_2016_6_ARS_F_S_anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dbdd/1518435509313/RiR_2016_5_N_SAMORDARE_anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dbe4/1518435509567/RiR_2016_5_N_SAMORDNARE_BILAGA_2_E.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dbdb/1518435509360/RiR_2016_4_bilaga_2_WEBB.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dbda/1518435509474/RiR_2016_4_kreditforluster_studielan_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dbd5/1518435509019/RiR_2016_3_OPS_arlandabanan_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dbd2/1518435509070/RiR_2016_2_SIN_inlaga_webb.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dbcf/1518435508973/RiR_2016_1_BP_2016_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db8d/1518435497479/Bilaga_3_forslag_fk.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db8e/1518435497469/Bilaga_4_forslag_samverkans.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db8b/1518435497489/Bilaga_5_regelverk_forman.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db85/1518435497738/RiR_2016_11_FUT_inlaga_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dc0d/1518435496320/Bilaga_1_metod.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dc09/1518435496054/Bilaga_2_enkatfragor.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dc0b/1518435496330/Bilaga_3_tabeller_enkat.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dc10/1518435496042/Bilaga_4_tabeller_aktgranskning.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dbfe/1518435509620/Bilaga_5_atgarder_hosten_2015.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dbff/1518435509605/Bilaga_6_kronologisk_beskrivning.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dbfd/1518435509632/Bilaga_7_konsultrapport.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dc03/1518435496076/RiR_2016_10_ASYL_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dbf3/1518435509291/Bilaga_1_Genomforande_och_metod.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dbf1/1518435509302/Bilaga_2_Nyttor_och_risker.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dc02/1518435496127/Bilaga_3_Lakemedelskontrollen_och%20ober_info.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dc00/1518435496065/Bilaga_4_Rattsliga_forutsattn_info.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dbf8/1518435509241/RiR_2016_9_LAKEM_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dbf6/1518435509231/Bilaga%205_RiR_2016_8.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dbed/1518435509148/Bilaga%206_RiR_2016_8.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dbec/1518435509192/RiR_2016_8_INFOSAK2_WEBB.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2df1b/1518435506022/Bilaga%201_anvisningar_arbetstillf%C3%A4llen.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2df1a/1518435506031/RiR_2015_22_AUB_anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2df15/1518435505796/Bilaga_3_Fr%C3%A5gor_aktgranskning.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2df10/1518435505809/Bilaga_4_Enk%C3%A4ter_regioner.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2df0e/1518435506137/RiR_2015_21_IT-relaterade-brott_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2df0f/1518435506190/RiR_2015_20_Gruvavfall_anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dd86/1518435508658/RiR_2015_04_aterfall_i_brott_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dd7c/1518435508628/RiR_2015_03_Officiella_Statistiken_Anpassning.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fcc0/1518435443940/RiR_2015_02_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fcb9/1518435443971/RiR_2015_01_Volvocars_anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fcae/1518435443959/Bilaga_1_Enk%C3%A4tunders%C3%B6kning.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fca2/1518435444165/Bilaga_2_Sammanst%C3%A4llning.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fca3/1518435444201/Bilaga_3_Data_och_bortfallsanalys.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ff37/1518435441610/RiR_2014_14_Etableringslotsar_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dbe2/1518435508931/RiR_2016_7_SKYDD_PENSION_WEBB.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fe9f/1518435443261/RiR_2014_21_Exportkreditn%C3%A4mnden_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fe9e/1518435443433/RiR_2014_20_h%C3%A4lso_sjukv%C3%A5rd_anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fe9d/1518435443362/RiR_2014_19_Valutakurser_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fe9c/1518435443293/RiR_2014_18_L%C3%A4rarf%C3%B6rs%C3%B6rjning_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fe97/1518435443111/RiR_2014_17_Pensionssystemet_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ff4a/1518435439724/RiR_2014_16_Swedfund_anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ff3d/1518435439203/Bilaga_1_enkat_lansstyrelse.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ff3e/1518435439230/Bilaga_2_enkat_kommun.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ff3c/1518435439110/RiR_2014_15_Flyktingmottagande_anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ff34/1518435441687/RiR_2014_13_Ha%C2%A6%C3%A8llbara%20pensioner_anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ff27/1518435441974/RiR_2014_13_H%C3%A5llbara%20pensioner_Figur%201.1%20A4.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ff28/1518435441982/RiR_2014_13_H%C3%A5llbara%20pensioner_Figur%201.2%20A4.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ff2d/1518435439339/RiR_2014_13_H%C3%A5llbara%20pensioner_Figur%201.3%20A4.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ff22/1518435441990/RiR_2014_12_Livsmedelskontroll_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ff13/1518435441489/Bilaga_1_kvantitativ_analys-.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ff15/1518435441430/Bilaga_2_fallstudier-.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ff18/1518435441440/RiR_2014_11_Nyanl%C3%A4nda_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fefa/1518435438948/Bilaga_1_2014_10.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fef5/1518435438881/Bilaga_2_2014_10.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fef7/1518435438870/Bilaga_3_2014_10.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2feff/1518435438920/Konsultrapport_konstitutionella_fragor.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2ff01/1518435441544/RiR_2014_10_Regionala%20projekt_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fe48/1518435442633/RiR_2014_2_%C3%84ldres%20boende_anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fe46/1518435442613/R%C3%A4ttsutl%C3%A5tande%20ang%20svaga%20bostadsmarknader.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fe41/1518435442673/RiR_14_1_Riskkapitalf%C3%B6rs%C3%B6rjning_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fe3f/1518435442510/RiR_2013_23_budgetprop_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fe33/1518435442250/RiR_22_F%C3%B6rsvaret_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fe39/1518435442066/RiR_2013_21_Riksintressen_Anpassad_.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fe32/1518435442180/RiR_2013-20_Nationella%20kvalitetsregister_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b30081/1518435479057/RiR_19_Klimat%20f%C3%B6r%20pengarna_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b30090/1518435478864/RiR_19_Klimat%20f%C3%B6r%20pengarna_Bilaga_1_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fca5/1518435444001/RiR_2014_27_Arbetsf%C3%B6rmedlingen_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fca0/1518435444030/RiR_2014_26_N%C3%A4ringslivspolitik_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fc98/1518435446010/RiR_2014_25_Statsbidrag%20skolan_anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fc8b/1518435445979/RiR_2014_24_Bistand_genom_internationella_organisationer_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fc86/1518435446063/RIR_2014_23_infos%C3%A4kerhet_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fc89/1518435446041/Underlag_1.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fc88/1518435446033/Underlag_2.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fc81/1518435446126/RIR_2014_22_%20v%C3%A5rdval_Anpassad_2.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.10adba9e1616f8edbc9807/1518435517598/KOmmentar%20p%C3%A5%20V%20G%C3%B6talandsregionens%20rapport.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fdad/1518435440558/RiR_2013_16_Anpassa_Statens%20skolinspektion.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fda5/1518435440807/RiR_15_Krankning_bilaga%201-4.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fda9/1518435440710/RiR_2013_15_Kr%C3%A4nkning%20skolan_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fda6/1518435440823/RiR%202013_14_7AP_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b300ec/1518435474687/RiR_2013_13_anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b300e6/1518435474952/RiR_2013_12_Skattekontroll_anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b300dd/1518435474820/RiR_2013_11_Anpassad_kunskapsspridning.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b30084/1518435478875/RiR_19_Klimat%20f%C3%B6r%20pengarna_Bilaga_6_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b3007d/1518435478836/RiR_19_Klimat%20f%C3%B6r%20pengarna_Bilaga_7_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b3007e/1518435478825/RiR_19_Klimat%20f%C3%B6r%20pengarna_Bilaga_8_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b3007c/1518435478802/RiR_19_Klimat%20f%C3%B6r%20pengarna_Bilaga_9_Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b30071/1518435478269/Bilaga%201%20TRVs%20f%C3%B6rb%C3%A4ttringsarbete%202013-11-18.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b30072/1518435478023/Bilaga%202%20S%C3%A4kerhetstillsyn%20hos%20Transportstyrelsen%202013-11-18.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b3006e/1518435479037/Bilaga%203%20Effektivitet%20i%20anv%C3%A4ndning%20av%20bankapacitet.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b30070/1518435478284/Bilaga%204%20Yttrande%20%C3%B6ver%20nuvarande%20kapacitetstilldelning.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b3006d/1518435478992/Bilaga%205%20Referenser%20%202013-11-19.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b30075/1518435478032/RiR_2013_18_JARNVAG_anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b30067/1518435478445/BILAGA_C_2013_17.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b30069/1518435478465/BILAGA%20A_2013_17.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b3006a/1518435478970/Bilaga%20B_2013_17.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b30065/1518435478394/RiR_2013_17_Anpassad_Instegsjobb.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b3005e/1518435478236/Bilaga%201.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b30057/1518435477476/Bilaga%202.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b30055/1518435477433/Bilaga%203.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b30056/1518435477500/Bilaga%204.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b30058/1518435477565/Bilaga%205.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.afae46e16af95de60ebe4a9/1559559885846/RiR_2019_18_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.f0e97c616d1677a7c02ebda/1568200087553/RiR%202019-22%20Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.5101df951694d398335a2f79/1552306452348/RiR_2019_8_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.5101df951694d398335a4a71/1552302075093/RiR_2019_8_UNDERLAGA.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.45bb97016d160e0e3cb746b/1568636131871/RiR%202019_23%20Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.31babda71698fecee4b422d/1552911069132/RiR_2019_9_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.558889c7169bd7723e6599d/1553678943836/RiR_2019_10_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.558889c7169bd7723e65a3f/1553679097735/RiR_2019_10_UNDERLAGA.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.287c25da16d5d99b72b45d/1569237760938/RiR%202019_24%20Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.287c25da16d5d99b72b45e/1569237761035/RiR%202019_24%20Bilaga%20Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.287c25da16d5d99b72be93ac/1570006398086/RiR%202019_25%20Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.74aff81a169d85d2a933aa17/1554289408596/RiR_2019_11_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.74aff81a169d85d2a933ac4a/1554289865861/RiR_2019_11_BILAGA2.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.44dda3921677d5b973d95/1543998145442/RiR_2018_31_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.7caa7f2416d85e44a57a1f21/1570446052404/RiR%202019_26%20Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.7a46d11f16db00d83eb2236/1570627450583/RiR%202019_27%20Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.4cd5bc2316db45f598b1d21/1570696164737/Underlag%20a.%20Sifferunderlag%20till%20figurer%20med%20effektskattningar.xlsx
https://www.riksrevisionen.se/download/18.6c55aef316a2139fe981439c/1555398306654/RIR_2019_12_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.4613a23d16db5bac809d203f/1571396140992/Bilaga%202%20Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.4613a23d16db5bac809d2040/1571396141031/Bilaga%203%20Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.7a46d11f16db00d83eb7f3c8/1571040297489/RiR%202019_28%20Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.56f38ebc168999ac23e1e3eb/1548871661013/RiR_2019_4_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.56f38ebc168999ac23e1e57e/1548872006953/RiR_2019_4_BILAGA1.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.56f38ebc168999ac23e1e57f/1548872006975/RiR_2019_4_BILAGA2.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.56f38ebc168999ac23e1e580/1548872007000/RiR_2019_4_BILAGA3.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.7231e45916df3792b301a7ce/1572419487457/RiR%202019_29%20Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.5f8c719516df374a131b5660/1572344769467/R%C3%A4ttelse%202019_29.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.5f8c719516df374a131b56b1/1572344317232/Underlag_A_Bidrag_avgifter%20i%20kostnadsutj%C3%A4mningen%202017.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.7df9df95168512424e317741/1547646400542/RIR_2019_1_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.7df9df95168512424e3177a7/1547639211867/RIR_2019_1_BILAGA2.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.2eaa8c641690e756373b9ca3/1551268427360/RiR_2019_7_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.64be10d9168863aa2ab46fd7/1548682079438/RiR_2019_3_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.40ad16a116e35998eeb3afd4/1573051820680/RiR%202019_30%20Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.bff787e16a4eaa6e893b3d7/1557739826407/RiR_2019_13_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.7981e3716aa48dd0e441878/1557739851971/R%C3%A4ttelseblad_grundsarskolan_2019_13.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2daf1/1518435495564/RiR_2017_13_BREDBAND_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.6c873b2416e5aa240fb483a3/1573714864834/joint_report.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.7981e3716aa48dd0e43dda7/1557728773244/RiR_2019_14_ANPASSAD.pdf

Text