Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

ESV:s förslag på nya föreskrifter och allmänna råd, Ekonomistyrningsverket

Riksrevisionen har getts tillfälle att avge yttrande över promemorian. Riksrevisionen tillstyrker de förslag till de föreslagna förändringarna i föreskrifter och allmänna råd som framgår av promemorian.

Ekonomistyrningsverket (ESV) har i promemorian presenterat förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd till:

  • Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
  • Anslagsförordningen (2011:223)
  • Förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring
  • Statliga inrapporteringskoder (S-koder)

Uppdaterad: 14 oktober 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?