Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
 • En tonårspojke står bakom ett staket, vilket symboliserar begränsningarna och de utmaningar som kan påverka hans framtid.

  Otillräckliga insatser när barn misstänks för grova brott

  Grov brottslighet bland barn är ett växande problem i Sverige. Riksrevisionens granskning visar att statens insatser inte är tillräckligt effektiva, och att det behövs en tydligare nationell styrning.

 • Brister i statens förebyggande arbete mot penningtvätt

  Statens förebyggande arbete mot penningtvätt brister i effektivitet. Regeringens styrning av systemet för penningtvättstillsyn är svag samtidigt som länsstyrelsernas och Finansinspektionens tillsyn inte är tillräckligt effektiv.

 • Riksrevisionen granskar statens insatser för tillgången till allmänt vatten och avlopp

  Underhållet av kommunala vatten- och avloppssystem är eftersatt. På sikt innebär det risker för miljön och människors hälsa. Riksrevisionen genomför nu en granskning av statens insatser för att stötta och kontrollera kommunernas arbete med allmänna vattentjänster.

 • KU föreslår ny riksrevisor

  Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen väljer Christina Gellerbrant Hagberg (generaldirektör för Arbetsgivarverket) till riksrevisor efter Helena Lindberg.

Fler nyheter