Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
 • Riksrevisor Helena Lindberg i receptionen på Riksrevisionens kontor. Till höger ligger omslaget till den Årliga rapporten för 2023.

  Dåliga beslutsunderlag och bristande samordning är vanliga problem

  Riksrevisionen överlämnar idag sin årliga rapport till riksdagen. Bristande transparens i finanspolitiken, dåliga beslutsunderlag inför stora reformer och ineffektiv organisering av polisverksamhet är några av de viktiga iakttagelser som lyfts fram.

 • Riksrevisionen granskar vård och behandling vid SiS särskilda ungdomshem

  Varje år tvångsvårdas cirka 1 100 barn och unga vid statens särskilda ungdomshem. Trots återkommande kritik från en rad aktörer finns det förhållandevis lite uppföljning av den vård och behandling som ges. Riksrevisionen genomför därför en granskning av de särskilda ungdomshemmen.

 • Ofullständig och delvis förskönad bild av ändrade inkomstskatter

  Under åren 2011–2023 sänktes de årliga inkomstskatterna med 100 miljarder kronor. Riksrevisionens granskning visar att regeringen gav riksdagen en ofullständig bild av vilka effekterna skulle bli.

Visa fler nyheter