Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Från kris till kraft – återstart för kulturen (SOU 2021:77), Kulturdepartementet

Riksrevisionen har beretts möjlighet att yttra sig över Återstartsutredningens betänkande Fån kris till kraft – återstart för kulturen (SOU 2021:77). Riksrevisionens yttrande baseras på iakttagelser som har gjorts i effektivitetsrevisionens granskningar Statligt bildade stiftelsers årsredovisningar (RiR 2007:27), Statligt bildade stiftelser – regeringens insyn och uppföljning (RiR 2008:7) och Konsten att styra – regeringens styrning av kulturområdets institutioner (RiR 2019:10).

Riksrevisionens yttrande avgränsas till att avse förslaget om att utreda förutsättningarna för en kulturstiftelse (7.10.4). Riksrevisionen avstår från att lämna synpunkter på utredningens övriga förslag.

Uppdaterad: 03 februari 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?