Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Förtidspension utan återvändo (RiR 2005:14)

Ohälsotalet är högt och cirka tio procent av den arbetsföra befolkningen är förtidspensionerade med sjuk- och aktivitetsersättning. En granskning av regeringens och Riksförsäkringsverkets (numera Försäkringskassan) åtgärder inom förtidspensionsområdet har genomförts. Granskningen visar att regeringen och RFV inte satt upp några mål för att öka förtidspensionärers möjligheter att komma tillbaka till arbetslivet.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

De senaste åren har antalet förtidspensionärer ökat kraftigt, och de utgör numera tio procent av den arbetsföra befolkningen. Socialförsäkringsutskottet har betonat vikten av att tillvarata förtidspensionärernas eventuella arbetsförmåga. Riksrevisionen har därför granskat om regeringens och Riksförsäkringsverkets åtgärder inom området har stimulerat förtidspensionärernas återgång till arbete. Granskningen visar att den ekonomiska styrningen inte varit inriktad mot att öka möjligheterna för förtidspensionärer att återgå till arbetsmarknaden. Regeringens åtgärder har inriktats mot att införa regler om vilande förtidspension och att strama upp regler om efterkontroll. Reglerna har emellertid haft ett litet genomslag i praktiken. Begreppet förtidspension avskaffades i januari 2003 och ersattes av sjuk- och aktivitetsersättning. Förhoppningen var att man inte skulle betrakta förtidspension som ett slutgiltigt förhållande, utan som ett tillfälligt tillstånd. Granskningen visar dock att försäkringskassans handläggare betraktar sjukersättningen som en slutstation. Kunskaperna om rehabilitering av förtidspensionärer och om i vilken utsträckning de återgår i arbete är bristfälliga. Den tillsyn som har bedrivits av Riksförsäkringsverket inom förtidspensionsområdet har varit otillräcklig. Riksrevisionen föreslår regeringen att ge Försäkringskassan i uppdrag att utforma en strategi för omprövning av förtidspensioner. Riksrevisionen föreslår Försäkringskassan att kontrollen inom förtidspensionsområdet ska bli mer regelbunden och att man genom uppföljning och analys ska öka kunskaperna inom området.

Uppdaterad: 03 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?