Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Armenia Flag

Armenien

Riksrevisionen samarbetar med revisionsmyndigheten i Armenien, Audit Chamber of the Republic of Armenia , sedan juni 2021. Samarbetet syftar till att stärka myndighetens kapacitet och förmåga att arbeta i enlighet med internationella principer och standarder på revisionsområdet, och att stärka deras roll i Armeniens statliga förvaltning. Samarbetsperioden sträcker sig fram till december 2023.

Den armeniska nationella revisionsmyndigheten har under de senaste åren genomfört ett flertal reformer för att bli en oberoende revisionsmyndighet. Enligt den konstitutionella reformen som trädde i kraft 2018 ska finansiell revision, regelefterlevnadsrevision samt effektivitetsrevision utföras.

Riksrevisionen ska bidra till att utveckla myndighetens institutionella, organisatoriska och professionella kapacitet. Vi stöttar dem främst i deras etablering av effektivitetsrevision som en ny revisionsgren. Vi bidrar dessutom till utvecklingen av deras interna och externa kommunikation för att öka granskningarnas genomslag.

Uppdaterad: 08 juni 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?