Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Rättsväsendet

Rättsväsendet (utgiftsområde 4 i statens budget) avser kriminalpolitiskt inriktad verksamhet som syftar till att öka tryggheten, upprätthålla allmän ordning och säkerhet, förebrygga brott, utreda brott, se till att den som begått brott lagförs och ge stöd till dem som drabbats. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet. I förteckningen nedan listas även granskningar inom andra utgiftsområden som är relaterade till Rättsväsendet.

2024

Granskningsrapporter

2023

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2022

Granskningsrapporter

2021

Granskningsrapporter

2020

Granskningsrapporter

2019

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2018

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2017

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2016

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2015

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2014

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2013

Revisionsrapporter

2012

Revisionsrapporter

2011

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2010

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2009

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2008

Revisionsrapporter

2007

Revisionsrapporter

2006

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2005

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2004

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2003

Revisionsrapporter