Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Rikets styrelse

Rikets styrelse (utgiftsområde 1 i statens budget) omfattar Kungliga hov- och slottsstaten, riksdagens förvaltning, ledamöter och ombudsmän, Regeringskansliet samt länsstyrelserna. Här ingår även presstöd, verksamheter som rör allmänna val, demokrati och stöd till politiska partier samt stöd till nationella minoriteter. Dessutom ingår Integritetsskyddsmyndigheten och Justitiekanslern i utgiftsområdet. I förteckningen nedan listas även granskningar inom andra utgiftsområden som är relaterade till Rikets styrelse.

2024

Revisionsrapporter

2023

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2022

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2021

Granskningsrapporter

2020

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2019

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2018

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2017

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2016

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2015

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2014

Revisionsrapporter

2013

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2012

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2011

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2010

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2009

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2008

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2007

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2006

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2005

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2004

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2003

Revisionsrapporter