Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik (utgiftsområde 18 i statens budget) omfattar övergripande samhällsplanering, bebyggelsebevarande insatser, byggande och förvaltning samt lantmäteriverksamhet. Här ingår också räntebidrag, stöd för enskilda att ordna bostad samt stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag. Dessutom omfattas frågor som rör konsumentpolitik och konsumentskydd. I förteckningen nedan listas även granskningar inom andra utgiftsområden som är relaterade till Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik.

2023

Granskningsrapporter

2022

Granskningsrapporter

2020

Granskningsrapporter

2019

Granskningsrapporter

2018

Granskningsrapporter

2017

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2015

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2014

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2013

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2012

Granskningsrapporter

2011

Revisionsrapporter

2010

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2009

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2008

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2007

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2006

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2005

Granskningsrapporter

2004

Revisionsrapporter

2003

Revisionsrapporter