Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Migration

Migration (utgiftsområde 8 i statens budget) omfattar migration till och från Sverige, flyktingpolitik inklusive mottagande av asylsökande samt utländska medborgares rätt att vistas i Sverige. Här ingår förutom asylfrågor även ersättningar och bostadskostnader, domstolsprövning i utlänningsmål, utresor för avvisade och utvisade, offentligt biträde i utlänningsärenden. I förteckningen nedan listas även granskningar inom andra utgiftsområden som är relaterade till Migration.

2024

Granskningsrapporter

2023

Granskningsrapporter

2022

Granskningsrapporter

2021

Granskningsrapporter

2020

Granskningsrapporter

2018

Granskningsrapporter

2017

Granskningsrapporter

2016

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2015

Revisionsrapporter

2014

Revisionsrapporter

2013

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2012

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2010

Revisionsrapporter

2006

Granskningsrapporter

2005

Granskningsrapporter

2004

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter