Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (utgiftsområde 13 i statens budget) omfattar insatser för att säkerställa allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället oavsett etnisk och kulturell bakgrund, till exempel frågor som rör vissa nyanlända invandrares etableringsersättning. Här ingår också kommunersättningar vid flyktingmottagande. Området omfattar även åtgärder mot diskriminering och rasim. I förteckningen nedan listas även granskningar inom andra utgftsområden som är relaterade till Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

2023

Granskningsrapporter

2022

Granskningsrapporter

2021

Granskningsrapporter

2020

Granskningsrapporter

2019

Granskningsrapporter

2018

Granskningsrapporter

2017

Granskningsrapporter

2016

Granskningsrapporter

2015

Granskningsrapporter

2014

Granskningsrapporter

2013

Granskningsrapporter

2012

Granskningsrapporter

2011

Granskningsrapporter

2010

Revisionsrapporter

2006

Granskningsrapporter

2005

Granskningsrapporter