Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (utgiftsområde 13 i statens budget) omfattar insatser för att säkerställa allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället oavsett etnisk och kulturell bakgrund, till exempel frågor som rör vissa nyanlända invandrares etableringsersättning. Här ingår också kommunersättningar vid flyktingmottagande. Området omfattar även åtgärder mot diskriminering och rasim. I förteckningen nedan listas även granskningar inom andra utgftsområden som är relaterade till Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.