Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

En stimulerande arbetsplats

Hos Riksrevisionen arbetar du med angelägna och varierade frågor. Din uppgift är att bidra till att politiker, myndigheter och allmänheten får oberoende information om hur staten fungerar – kunskap som bidrar till förbättringar i samhället.

Tre medarbetare samarbetar vid bord i Riksrevisionens lokaler.

Utvecklas med oss

I en kunskapsorganisation som Riksrevisionen är kompetensutveckling och kontinuerligt lärande grundförutsättningar för att vi ska lyckas med vårt uppdrag.

Kompetensutveckling

Du har löpande en dialog med din chef om din kompetensutveckling, utifrån verksamhetens och dina behov. Du deltar också i kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte i våra seminarier och kurser, både inom och utanför myndigheten.

En mix av självständigt arbete och teamarbete

Hos oss får du möjlighet att utvecklas och ta ansvar. Mycket av vårt arbete sker i team eller projekt. Inom dessa ramar har du samtidigt stort utrymme att arbeta självständigt. Vi förväntar oss att du tar ett stort eget ansvar.

Möjlighet att arbeta internationellt

Du har möjlighet att delta i vårt internationella arbete parallellt med ditt ordinarie arbete. Om du har intresse och tillräcklig erfarenhet kan du exempelvis utföra utlandsuppdrag eller stötta våra samarbetsländer på distans.

Det ingår i Riksrevisionens uppdrag att bidra till att stärka revisionens professionella utveckling och roll internationellt. Vi deltar också i internationellt utvecklingssamarbete i flera länder, för att stärka deras kapacitet och förmåga att bedriva revision enligt internationella standarder. Därmed bidrar vi till demokratisk utveckling i våra samarbetsländer.

Förmåner och villkor

Som medarbetare på Riksrevisionen får du förmåner som vi är stolta över. Här är några av dem:

Arbetstid med flexibilitet

Vi tillämpar årsarbetstid, vilket innebär att du har möjlighet att lägga upp din arbetstid flexibelt i den mån verksamheten tillåter. Du samråder med din chef för att lägga upp arbetet så att det passar både dig och verksamheten.

Möjlighet till friskvårdstimme

Trivsel och god hälsa är viktigt för att kunna göra ett bra jobb. Du har tillgång till en friskvårdstimme i veckan på arbetstid. Du kan få friskvårdsbidrag med upp till 5 000 kronor per kalenderår. Vi har också subventionerad massage, företagshälsovård och avtal med friskvårdsanläggningar som ger rabatt på träningskort.

Föräldraskap och arbete i balans

För oss är det en självklarhet att du ska ha förutsättningarna för balans mellan arbetsliv och privatliv, och att ditt jobb ska gå att kombinera med föräldraskap. Under föräldraledighet får du ett tillägg som innebär att du kan få 90 procent av din lön under 360 dagar. Du kan också välja att arbeta deltid tills barnet fyller tolv år.

Semester

Din ålder påverkar hur många semesterdagar du har per år. Till och med det år du fyller 29 år har du 28 semesterdagar. De år du fyller 30–39 år har du 31 semesterdagar. Från och med det år du fyller 40 år har du 35 semesterdagar.

Pension

Du omfattas av ett statligt pensionsavtal med tjänstepension, efterlevnadspension och sjukpension. Du kan öka avsättningen till din tjänstepension genom att växla in semesterdagar eller avsätta en del av lönen varje månad.

Korta fakta om Riksrevisionen

Vi är drygt 300 anställda på Riksrevisionen.

Varje år publicerar vi runt 40 granskningsrapporter inom effektivitetsrevisionen. Vi lämnar också cirka 230 revisionsberättelser för de organisationer vi granskar inom den årliga revisionen.

Vi bedriver utvecklingssamarbete med ett tiotal revisionsmyndigheter runt om i världen, som vi stöttar inom revision, ledarskap, kommunikation med mera.

Uppdaterad: 23 november 2023

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?