Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

En stimulerande arbetsplats

På Riksrevisionen arbetar du med angelägna och varierade frågor. Din uppgift är att bidra till att politiker, myndigheter och allmänheten får oberoende information om hur staten fungerar – kunskap som bidrar till förbättringar i samhället.

Tre medarbetare samarbetar vid bord i Riksrevisionens lokaler.

Utvecklas med oss

I en kunskapsorganisation som Riksrevisionen är kompetensutveckling och kontinuerligt lärande grundförutsättningar för oss. För att vi ska lyckas med vårt uppdrag krävs det att vår verksamhet ständigt förändras och utvecklas. En del av det arbetet bygger på att du som medarbetare ständigt utvecklar din kompetens.

Kompetensutveckling

Du har löpande en dialog med din chef om din kompetensutveckling, utifrån dina och verksamhetens behov. Du deltar också i kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte i våra seminarier och kurser, både inom och utanför myndigheten.

Introduktion för nyanställda

Riksrevisionens introduktionsprogram består av två delar. Den första delen av introduktionen genomförs på enheten eller avdelningen och utformas individuellt. Den andra delen i introduktionsprogrammet är en myndighetsgemensam introduktionsdag för nyanställda som genomförs två gånger per år och syftar till att ge nya medarbetare en helhetsbild av Riksrevisionens uppdrag samt belysa Riksrevisionens roll och mandat i den svenska statsförvaltningen. Som nyanställd bjuds du också in till ett antal myndighetsgemensamma introduktionsutbildningar inom några särskilt viktiga områden.

En mix av självständigt arbete och teamarbete

Hos oss får du möjlighet att utvecklas och ta ansvar. Mycket av vårt arbete sker i team eller projekt. Inom dessa ramar har du samtidigt stort utrymme att arbeta självständigt. Vi förväntar oss att du tar ett stort eget ansvar.

Möjlighet att arbeta internationellt

Du har möjlighet att delta i vårt internationella arbete parallellt med ditt ordinarie arbete. Om du har intresse och tillräcklig erfarenhet kan du exempelvis utföra utlandsuppdrag eller stötta våra samarbetsländer på distans.

Det ingår i Riksrevisionens uppdrag att bidra till att stärka revisionens professionella utveckling och roll internationellt. Vi deltar också i internationellt utvecklingssamarbete i flera länder, för att stärka deras kapacitet och förmåga att bedriva revision enligt internationella standarder. Därmed bidrar vi till demokratisk utveckling i våra samarbetsländer.

Uppdaterad: 14 februari 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?