Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (utgiftsområde 10 i statens budget) omfattar sjukpenning och rehabilitering med mera. Aktivitets- och sjukersättningar, arbetsskadeersättningar, bidrag för sjukskrivningsprocessen samt Försäkringskassan. I förteckningen nedan listas även granskningar inom andra utgiftsområden som är relaterade till Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning.

2024

Granskningsrapporter

2023

Granskningsrapporter

2022

Granskningsrapporter

2021

Granskningsrapporter

2020

Granskningsrapporter

2019

Granskningsrapporter

2018

Granskningsrapporter

2017

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2016

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2015

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2014

Revisionsrapporter

2012

Granskningsrapporter

2011

Granskningsrapporter

2009

Revisionsrapporter

2008

Revisionsrapporter

2006

Revisionsrapporter

2005

Granskningsrapporter