Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Liberias flagga, miniatyr.

Liberia

Riksrevisionen har ett samarbete med Liberias revisionsmyndighet, General Auditing Commission of Liberia (GAC). Den långsiktiga målsättningen är att GAC ska arbeta i enlighet med internationella revisionsstandarder.

Riksrevisionen samarbetar sedan 2018 med GAC. Tidigare samarbetsperiod sträckte sig till 2021, efter en förlängning. Under samarbetsperioden var Riksrevisionens stöd begränsat och innefattade endast stöd inom kvalitetssäkring och kvalitetskontroll. Syftet med samarbetet har varit att stärka GAC:s institutionella kapacitet och förmåga med fokus på professionell utveckling inom kvalitetssäkring och kvalitetskontroll. Målet har varit att stötta utveckling och etablering av en kvalitetssäkringsfunktion inom GAC.

Under 2022 kom Riksrevisionen och GAC överens om att försätta samarbetet och inleda en ny förberedande projektfas under ett år. Syftet är att undersöka möjligheter till att bredda samarbetet och komma överens om prioriteringar för ett sådant samarbete.

GAC:s oberoende är fastställt i en särskild revisionslag från 2014, här framgår även att riksrevisorn utses på sju år. GAC:s mandat omfattar finansiell revision, effektivitetsrevision och regelefterlevnadsrevision. Lagstiftningen ger även GAC möjlighet att självständigt rekrytera personal- GAC:s oberoende begränsas däremot i praktiken på grund av en ansträngd finansiell situation.

Uppdaterad: 11 maj 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?