Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Liberias flagga, miniatyr.

Liberia

Riksrevisionen har inlett ett samarbete med Liberias revisionsmyndighet, General Auditing Commission of Liberia (GAC). Den långsiktiga målsättningen är att GAC ska arbeta i enlighet med internationella revisionsstandarder.

Samarbetet har som övergripande mål att bistå GAC i ambitionen att bedriva revision i enlighet med internationella standarder. Det omfattar främst finansiell revision och regelefterlevnadsrevision samt kvalitetssystem för revisionen. I första hand genomförs det i nära samarbete med ett projekt GAC har med EU för att stärka revisionen. Riksrevisionens experter bidrar med en bredare kompetens i de planerade insatserna inom ramen för EU:s projekt. EU använder i sin tur experter från AFROSAI-E, den regionala samarbetsorganisationen för engelsktalande Afrika.

GAC:s oberoende är garanterat i en särskild revisionslag från 2014, här framgår även att riksrevisorn utses på sju år. GAC:s mandat omfattar finansiell revision, effektivitetsrevision och regelefterlevnadsrevision. Lagstiftningen ger även GAC möjlighet att självständigt rekrytera personal, vilket ökar oberoendet.

Uppdaterad: 04 september 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?