Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Försäkringskassan

Revisionsberättelser

2018

Granskningsrapporter

2017

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2016

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2015

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2014

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2013

Granskningsrapporter

2012

Granskningsrapporter

2011

Granskningsrapporter

2010

Granskningsrapporter

2009

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2008

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2007

Granskningsrapporter

2006

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2005

Granskningsrapporter

2004

Granskningsrapporter