Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Organisation

Riksrevisionen leds av en riksrevisor, som utses av riksdagen, och som självständigt beslutar om våra granskningar. Till sin hjälp har riksrevisorn en riksrevisionsdirektör, som bistår i den dagliga administrativa ledningen av myndigheten.

Riksrevisionens organisation september 2020

Reksrevisionen är organiserad i åtta avdelningar:

  • avdelningen för ledningsstöd
  • avdelningen för effektivitetsrevision
  • avdelningen för årlig revision
  • internationella avdelningen
  • HR-avdelningen
  • rättsavdelningen
  • kommunikationsavdelningen
  • avdelningen för verksamhetsstöd
Organisationsskiss för Riksrevisionen.

Riksdagens råd för Riksrevisionen

För varje mandatperiod väljer riksdagen ett råd för Riksrevisionen. Rådet består av en ledamot och en ersättare från varje partigrupp i riksdagen.

Rådet ska verka för samsyn och insyn i Riksrevisionens verksamhet. Rådet ska följa granskningsverksamheten och riksrevisorn ska redovisa arbetet i de viktigaste granskningarna och hur granskningsplanen följs.

Riksdagens råd för Riksrevisionen

Riksrevisionens vetenskapliga råd

Riksrevisionens vetenskapliga råd ger råd till riksrevisorn, främst i strategiska och metodologiska frågor.

Riksrevisionens vetenskapliga råd

Antal anställda och kontor

Riksrevisionen har omkring 340 anställda. Vi har kontor i Stockholm, Jönköping och Uppsala.

Uppdaterad: 09 september 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?