Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Organisation

Riksrevisionen leds av en riksrevisor, som utses av riksdagen, och som självständigt beslutar om våra granskningar. Till sin hjälp har riksrevisorn en riksrevisionsdirektör, som bistår i den dagliga administrativa ledningen av myndigheten.

Riksrevisionens organisation

Riksrevisionen är organiserad i följande avdelningar:

  • Avdelningen för ledningsstöd (med enheten för ekonomi och upphandling, hr-enheten, enheten för styrning, utveckling och förvaltning samt säkerhetsenheten)
  • Avdelningen för effektivitetsrevision (med sex granskningsenheter)
  • Avdelningen för årlig revision (med fyra granskningsenheter och en enhet för utveckling och förvaltning)
  • Internationella avdelningen
  • Kommunikationsavdelningen (med enheten för internt stöd)
  • Rättsavdelningen

Organisationsskiss

Riksrevisionens organisationsschema 1 maj 2022

Riksdagens råd för Riksrevisionen

För varje mandatperiod väljer riksdagen ett råd för Riksrevisionen. Rådet består av en ledamot och en ersättare från varje partigrupp i riksdagen.

Rådet ska följa granskningsverksamheten och verka för samråd och insyn i Riksrevisionens verksamhet och organisation. Riksrevisorn ska informera rådet om Riksrevisionens verksamhet och organisation. Riksrevisorn ska också för rådet redovisa arbetet i de viktigaste granskningarna och hur granskningsplanen följs.

Riksdagens råd för Riksrevisionen

Riksrevisionens vetenskapliga råd

Riksrevisionens vetenskapliga råd ger råd till riksrevisorn, främst i strategiska och metodologiska frågor.

Riksrevisionens vetenskapliga råd

Antal anställda och kontor

Riksrevisionen har drygt 300 anställda med kontor i Stockholm.

Uppdaterad: 01 februari 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?