Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Internationell samverkan

Internationell samverkan (utgiftsområde 5 i statens budget) omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till – och överenskommelser med – andra stater och internationella organisationer. Här ingår bland annat freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning samt samarbetet inom Norden och Östersjöregionen. I förteckningen nedan listas även granskningar inom andra utgiftsområden som är relaterade till Internationell samverkan.