Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Internationell samverkan

Internationell samverkan (utgiftsområde 5 i statens budget) omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till – och överenskommelser med – andra stater och internationella organisationer. Här ingår bland annat freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning samt samarbetet inom Norden och Östersjöregionen. I förteckningen nedan listas även granskningar inom andra utgiftsområden som är relaterade till Internationell samverkan.

2020

Granskningsrapporter

2019

Granskningsrapporter

2018

Granskningsrapporter

2017

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2016

Granskningsrapporter

2015

Granskningsrapporter

2013

Granskningsrapporter

2012

Granskningsrapporter

2011

Granskningsrapporter