Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Ekonomisk trygghet för familjer och barn (utgiftsområde 12 i statens budget) omfattar olika typer av förmåner inom socialförsäkringsområdet, till exempel barnbidrag, föräldraförsäkringen, bostadsbidrag, underhållsstöd och vårdbidrag för funktionshindrade barn. Här ingår även bidrag till kostnader för internationella adoptioner, barnpension och efterlevandestöd till barn och pensionsrätt för barnår. I förteckningen nedan listas även granskningar inom andra utgiftsområden som är relaterade till Ekonomisk trygghet för familjer och barn.