Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Bidrag till kommuner

Allmänna bidrag till kommuner (utgiftsområde 25 i statens budget) omfattar framförallt anslaget för kommunalekonomisk utjämning och utjämning av kostnader för stöd och service till funktionshindrade. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden. I förteckningen nedan listas även granskningar inom andra utgiftsområden som är relaterade till Bidrag till kommuner.

Hand som planerar krukväxt på balkong i bostadsområde.

Foto: Anders Bergstedt