Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Samhällsekonomi och finansförvaltning

Samhällsekonomi och finansförvaltning (utgiftsområde 2 i statens budget) omfattar bland annat statlig förvaltningspolitik, offentlig upphandling, statliga arbetsgivarfrågor, statistik samt prognos- och uppföljningsverksamhet. Här ingår även fastighetsförvaltning, Finansinspektionens tillsyn, Riksgäldens finans- och skuldförvaltning samt krediter till andra stater. Statliga tjänstepensioner m.m. I förteckningen nedan listas även granskningar inom andra utgiftsområden som är relaterade till Samhällsekonomi och finansförvaltning.

2024

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2023

Granskningsrapporter

2022

Granskningsrapporter

2021

Granskningsrapporter

2020

Granskningsrapporter

2019

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2018

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2017

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2016

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2015

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2014

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2013

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2012

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2011

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2010

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2009

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2008

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2007

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2006

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2005

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2004

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2003

Revisionsrapporter

2002

Revisionsrapporter