Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Moldaviens flagga

Moldavien

2007 inledde Riksrevisionen ett samarbete med Moldaviens nationella revisionsmyndighet, Court of Accounts (CoA). Den långsiktiga målsättningen är att CoA ska arbeta i enlighet med internationella revisionsstandarder.

Sveriges samarbete med Moldavien styrs av en strategi för reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet. Strategin gäller för perioden 2014–2020. Den beräknas omfatta totalt cirka 8 miljarder kronor och stödet till Moldavien beräknas uppgå till cirka 120 miljoner kronor per år. Syftet är att bidra till ländernas närmande till EU.

Riksrevisionens stöd har främst bestått i att stärka den finansiella revisionen och kvalitetskontrollsystemet inom CoA. Under hösten 2017 utvärderades samarbetet och överlag var resultaten goda. Dock kvarstår det arbete med en fullständig implementering av kvalitetskontrollsystemet.

Riksrevisionens stöd har breddats genom samarbetsavtalet för 2018–2020 och är nu inriktat mot kapacitetsuppbyggnad inom:

  • planering och uppföljning
  • kvalitetskontroll och kvalitetssäkring
  • certifiering av finansiella revisorer
  • ledarskap
  • HR-frågor

Uppdaterad: 15 oktober 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?