Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Moldaviens flagga

Moldavien

Riksrevisionens samarbete med Court of Accounts of Moldova (CoA) har sedan inledningen 2007 syftat till att stödja CoA i att etablera hållbar kapacitet att arbeta i enlighet med internationella revisionsstandarder.

Riksrevisionens samarbete med CoA ligger i linje med Sveriges utvecklingssamarbete med Moldavien. Det bidrar också till att Moldavien i allmänhet och CoA i synnerhet ska leva upp till Moldaviens åtagande i associeringsavtalet med den Europeiska unionen (EU), som syftar till landets närmande till EU.

Riksrevisionens stöd främjar etableringen av institutionell, organisatorisk och professionell kapacitet och förmåga hos CoA att bedriva och kommunicera revision i enlighet med internationella principer och standarder. Stödet förväntas bidra till dels god samhällsstyrning som bygger på rättsstatsprincipen, dels effektiva, transparenta och demokratiska institutioner som hushåller väl med offentliga medel. Riksrevisionens stöd bidrar också till stärkt parlamentarisk kontroll, som syftar till ansvarsutkrävande för beslut och handlingar som tas av offentliga institutioner.

Den femte fasen av samarbetet mellan Riksrevisionen och CoA planeras pågå under perioden 2021–2022 och omfattar stöd inom kvalitetskontroll och kvalitetssäkring, certifiering av finansiella revisorer, ledarskapsutveckling och HR-frågor.

Uppdaterad: 23 februari 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?