Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Flagga, ikon som visar karta över Östafrika.

Östafrika

Riksrevisionens samarbete Regionalt Östafrika 2021–2024 är riktat till Kenyas, Rwandas, Tanzanias och Ugandas nationella revisionsmyndigheter.

Sedan 2015 har Riksrevisionen kompletterat sina bilaterala samarbeten med Kenyas, Tanzanias och Ugandas nationella revisionsmyndigheter med regionala projektaktiviteter till vilka även Rwandas nationella revisionsmyndighet bjudits in att delta. Målgruppen har uttryckt fortsatt intresse av samarbetet inom ramen för Riksrevisionens initiativ Regionalt Östafrika, som syftar till att skapa arenor för utbyte av kunskap och erfarenhet inom revision, organisationsutveckling samt extern kommunikation av vad revisionsverksamheter resulterar i. Riksrevisionens intention för Regionalt Östafrika är att skapa ytterligare förutsättningar för målgruppen att etablera hållbar kapacitet och förmåga att arbeta och kommunicera i enlighet med internationella principer och revisionsstandarder.

Regionalt Östafrika ligger i linje med Sveriges utvecklingssamarbete med och humanitärt stöd till Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda. Samarbetet förväntas också bidra till Afrikanska Unionens ”Agenda 2063”, som har satt god samhällsstyrning, etablering av effektiva, demokratiska och transparenta offentliga institutioner, rättsstatsprincipen och korruptionsbekämpning mm som långsiktiga mål för sina medlemsstater.

Uppdaterad: 09 juni 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?