Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Så styrs Riksrevisionen

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen. Genom lagstiftning anges granskningsverksamhetens mandat och inriktning. Riksdagen beslutar också årligen om de medel som behövs för verksamheten. Det är riksdagen som väljer en riksrevisor som är chef för myndigheten.

I enlighet med ny lagstiftning som trädde i kraft under 2020 väljer riksdagen en ställföreträdande riksrevisor. Den befattningen benämns riksrevisionsdirektör. Riksrevisionsdirektören har en mandattid om sju år med möjlighet till omval. Tjänsten som riksrevisionsdirektör är för närvarande vakant.

Vårt uppdrag regleras i

  • regeringsformen (13 kap 7-9 §§)
  • lag (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
  • lag (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Uppdaterad: 01 april 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?