Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Så styrs Riksrevisionen

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen. Vår uppgift är att granska det statliga åtagandet. Riksrevisionen granskar bland annat den verksamhet som bedrivs av regeringen, myndigheter, statliga bolag och stiftelser. I lag anger riksdagen vilka uppgifter Riksrevisionen har och att riksrevisorn beslutar om granskningens huvudsakliga inriktning. Riksdagen beslutar också varje år hur mycket pengar vi får använda.

Riksrevisorn är chef för myndigheten, och väljs av riksdagen.

Lagar som styr Riksrevisionens verksamhet

  • regeringsformen (13 kap 7-9 §§)
  • lag (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
  • lag (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Uppdaterad: 27 september 2021

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?