Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Så styrs Riksrevisionen

Riksrevisionen är en självständig myndighet under riksdagen, men vårt samband med riksdagen är ändå tydligt. Genom lagar bestämmer riksdagen om granskningsverksamhetens omfattning och inriktning. Riksdagen beslutar också årligen om de medel som behövs för verksamheten och prövar då resurstilldelningen i förhållande till de resultat som presenteras. Det är också riksdagen som utser myndighetens ledning – de tre riksrevisorerna.

Vårt uppdrag regleras i

  • regeringsformen (13 kap 7-9 §§)
  • lag (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
  • lag (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Uppdaterad: 13 februari 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?