Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Zimbabwes flagga.

Zimbabwe

Riksrevisionen tecknade i mars 2017 ett avtal med den nationella revisionsmyndigheten i Zimbabwe – Office of the Auditor General (OAG) – om ett samarbete under perioden 2017 – 2019.

Sveriges utvecklingssamarbete med Zimbabwe inriktas bland annat mot Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet. Ett av delmålen inom detta område är att förbättra förutsättningarna för demokratisk samhällsstyrning, minskad korruption, ansvarstagande och ansvarsutkrävande i de offentliga institutionerna.

Riksrevisionens samarbete ligger i linje med dessa ambitioner. Samarbetet sker inom tre områden. Ett huvudområde är att stödja utvecklingen av OAG:s ledning och chefer för att de bättre ska kunna leda och styra verksamheten. Vi arbetar även med att förbättra processer och genomförande av effektivitetsrevisioner med målet att OAG ska producera fler, snabbare och bättre rapporter. Samarbetet kan även omfatta andra insatser som förbättrar förutsättningarna för OAG att arbeta i enlighet med internationella standards för revisionsmyndigheter.

Uppdaterad: 12 november 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?