Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Jordbruk, fiske och livsmedel

Jordbruk, fiske, landsbyggd och livsmedel (utgiftsområde 23 i statens budget) omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor. Området omfattar även inom utbildning och forskning inom utbildning och forskning. Ansvariga myndigheter är bland annat Statens jordbruksverk, Livsmedelsverket och Skogsstyrelsen. I förteckningen nedan listas även granskningar inom andra utgiftsområden som är relaterade till Jordbruk, fiske, landsbyggd och livsmedel.

2022

Granskningsrapporter

2021

Granskningsrapporter

2019

Revisionsrapporter

2018

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2017

Revisionsrapporter

2016

Revisionsrapporter

2015

Revisionsrapporter

2014

Granskningsrapporter

2013

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2011

Revisionsrapporter

2010

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2009

Revisionsrapporter

2008

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2007

Revisionsrapporter

2006

Revisionsrapporter

2005

Revisionsrapporter

2004

Revisionsrapporter

2003

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter