Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen på två minuter

Här kan du ta del av en kort informationsfilm om Riksrevisionen. På vilket sätt har du som medborgare nytta av en statlig revisionsmyndighet? Filmen vänder sig i första hand till dig som går på gymnasiet men kan användas som en förenklad introduktion för alla som är intresserade av att få en översiktlig bild av Riksrevisionen och av vår roll i statsförvaltningen.

Filmens innehåll i text

Samhället förändras ständigt genom olika politiska beslut – beslut som påverkar dig direkt i din vardag, och som underlättar, men också begränsar ditt liv.

Det kan till exempel handla om:

  • vilka rättigheter och skyldigheter du har som medborgare,
  • hur olika skatter och avgifter utformas,
  • hur du klarar din försörjning när du inte kan jobba,
  • hur du kan vara säker på att livsmedel eller mediciner inte är farliga,
  • eller om hur vi försvarar oss vid en eventuell konflikt.

De här besluten och många andra fattas av riksdagen, regeringen och av de cirka 300 statliga myndigheter som har till uppgift att erbjuda samhällsservice, och att kontrollera att regler och bestämmelser efterlevs.

Men hur vet man att myndigheterna är effektiva och att det gör de ska göra? – Jo, man måste se efter. Det är det som är revision.

Riksrevisionen är en myndighet med ett grundlagsskyddat oberoende. Vårt uppdrag är att granska hela den statliga verksamheten – regeringen, myndigheterna och de statligt ägda bolagen. Vi utvärderar konsekvenser av politiska reformer och vi kan se om skattepengarna används effektivt.

På Riksrevisionens webbplats hittar du alla våra granskningsrapporter, som belyser olika områden i samhället. Här finns också våra uttalanden om hur myndigheterna sköter sina uppdrag. Genom oss får inte bara politikerna i Sveriges riksdag, utan också du, tillgån till viktig information om hur staten fungerar idag. Kunskap som du kan lita på och som du har nytta av när du vill utöva din demokratiska rätt att utöva inflytande eller bilda opinion.

När du vill påverka och förändra – det som påverkar dig.

Uppdaterad: 26 januari 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?