Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

En riksrevisor leder myndigheten

Riksrevisionen leds av Helena Lindberg, som är riksrevisor. Riksrevisorn utses av riksdagen för en mandatperiod för sju år och kan inte väljas om. Riksrevisorn beslutar om vad som ska granskas, hur granskningen ska gå till och vilka slutsatser som ska dras av granskningen. Riksrevisorns oberoende ställning är skyddad i grundlagen.

Helena Lindberg

Riksrevisor

Helena Lindberg är jurist och har tidigare innehaft flera olika befattningar inom staten, till exempel inom domstolsväsendet, Säkerhetspolisen och Regeringskansliet. 2008 var hon ordförande för den kommitté som genomförde bildandet av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samtidigt som hon tillträdde som generaldirektör vid Krisberedskapsmyndigheten och Räddningsverket. I januari 2009 utnämndes hon till MSB:s första generaldirektör. Hon ledde myndigheten fram tills 2017 då hon utsågs till riksrevisor.

CV

Nuvarande befattning

Riksrevisor (från 2017)

Tidigare anställningar

 • Generaldirektör och chef för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
  (2009–2017)
 • Generaldirektör och chef för Krisberedskapsmyndigheten, KBM och Statens
  räddningsverk, SRV (del av 2008)
 • Ordförande för organisationskommittén med uppdrag att genomföra regeringens
  beslut att bilda MSB (2008)
 • Expeditions- och rättschef i Försvarsdepartementet (2003–2007)
 • Ämnessakkunnig i Regeringskansliets samordningssekretariat för
  säkerhetspolitiska underrättelsefrågor, SUND, (2001–2002)
 • Chefsjurist och stabschef på Säkerhetspolisen, SÄPO (1997–2001)
 • Kansliråd och bitr. enhetschef Justitiedepartementet, Polis- och
  kriminalvårdsenheten (1995–1997)
 • Rättssakkunnig i Försvarsdepartementet (1992–1995)
 • T.f. och hovrättsassessor i Svea hovrätt (1991–1992)
 • Tingsfiskal i Stockholm tingsrätt (1989–1990)
 • Hovrättsfiskalsaspirant/hovrättsfiskal, Svea hovrätt (1987–1988)
 • Tingsnotarie, Västerås tingsrätt (1984–1986)

Tidigare särskilda uppdrag

 • Ordförande i EU:s rådsarbetsgrupp för polissamarbete, teknisk del och vice i
  allmän del under Sveriges ordförandeskap i EU (2001)
 • Ledamot i Försvarshögskolans styrelse (2008– mars 2017)
 • ”Executive agent” för Sveriges FoU-avtal med Department of Homeland Security,
  DHS, USA, (2009–mars 2017)
 • Ledamot i Kustbevakningens insynsråd (olika perioder sedan 2011)
 • Ledamot i Smittskyddsinstitutets insynsråd (2009–2011)
 • Ledamot av Rymdstyrelsens styrelse (2012–mars 2017)
 • Ledamot av styrelsen för Swedish Standards Institute, SIS (2014–mars 2017)
 • Ledamot i EU:s utvärderingspanel av Joint Research Center’s bidrag inom det
  sjunde ramforskningsprogrammet (2015)
 • Ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademin, avdelning V (2007–2013)

Utbildning

 • Jur.kand. Stockholm universitet (1984)
 • Studier i engelska, Lunds universitet (h 1978)

Uppdaterad: 01 april 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?