Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens kontorslokaler

Riksrevisionen har inlett en granskning av statens anskaffning och användning av kontorslokaler.

Statens samlade hyreskostnader för kontorslokaler uppgår till omkring 9 miljarder kronor per år. Dessutom har staten omfattande kostnader för bland annat förbättringar, renoveringar och återställande. Statens styrning av myndigheternas anskaffning och användning av lokaler har i princip varit oförändrad sedan i början av 1990-talet, då myndigheterna fick stor frihet att själva avgöra hur stor andel av anslaget som ska gå till lokalkostnader. Tanken var att detta skulle leda till högre effektivitet eftersom myndigheternas ledningar bedömdes ha bäst kännedom om verksamheternas behov. Sedan dess har två statliga utredningar konstaterat att lokalförsörjningsreformen inte fått avsedd effekt på effektiviteten i myndigheternas lokalanvändning. Riksrevisionen avser att granska statens användning och anskaffning av kontorslokaler.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 15 mars 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?